Ziobro: Porozumienie ws. SN i KRS daje nadzieję na pozytywną zmianę w sądownictwie

Pytany w poniedziałek w radiowej „Trójce”, czy zna szczegóły porozumienia PiS i prezydenta w tej sprawie, Ziobro odparł, że „nie byłby szczery, gdyby powiedział, że nie ma pewnej wiedzy”. Dodał zarazem, że z racji charakteru prowadzonych rozmów, nie może podać szczegółów.

„Te ustalenia, które dotarły do mojej świadomości, dają nadzieję na to, że uda się dokonać istotną, pozytywną zmianę w sądownictwie” – oświadczył minister. Dodał, że „konsekwentnie uważa, że niektóre rozwiązania poprzedniej ustawy o KRS, którą rząd przygotował, były – wydaje mi się – trafniejsze”.

Minister powołał się na zapis zawetowanej ustawy o powołaniu w KRS dwóch izb – czego nie ma w projekcie prezydenta. Dodał, że w zapisie o dwóch izbach chodziło o to by – jak powiedział – „równoważyć ogromną siłę korporacyjnej, takiej negatywnej energii, która jest w polskim sądownictwie”.

„Będzie jedna izba – OK, ale są to zmiany, które dają nadzieję właśnie na przewietrzenie tego środowiska z ludzi, którzy byli bardzo mocno uwikłani w korporacyjne, egoistyczne, źle rozumiane zależności i solidarność, która prowadziła do obrony patologii w polskim sądownictwie” – powiedział Ziobro. „Chcemy by KRS nie był +hamulcowym+, tylko żeby był otwarty na zmiany” – zaznaczył.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektów o SN i KRS. W tym tygodniu omówi je komisja sprawiedliwości i praw człowieka. W przyszłym tygodniu projekty mają wrócić na plenarne posiedzenie Izby. Szef komisji Stanisław Piotrowicz (PiS) mówił, że prace na nimi mogą zakończyć się na przyszłym posiedzeniu Sejmu. „Jest wola szybkiego procedowania i przyjęcia tych ustaw jak najszybciej” – dodał.

Projekt noweli ustawy o KRS zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów; w przypadku klinczu, każdy poseł głosowałby tylko na jednego kandydata. Dotychczas członków KRS-sędziów wybierały środowiska sędziowskie.

Kwestia wyboru do Rady była w ostatnich tygodniach tematem rozmów prezydenta z PiS – mają się do tego odnosić poprawki tej partii. Wstępny kompromis ma zakładać, że gdyby w Sejmie nie było 3/5 głosów, wówczas – w drugim etapie – do wyboru członków KRS wystarczyłaby większość bezwzględna. Kluby opozycyjne mogłyby wskazać sześciu kandydatów do Rady, a większość parlamentarna – dziewięciu.

Projekt nowej ustawy o SN zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat; utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta.(PAP)

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *