Pierwsze mieszkanie bez podatku

Pierwsze mieszkanie zwolnione z PCC Pierwsze mieszkanie teraz bez podatku. Ustawą z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) wprowadzone zostało zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży, […]

Jakie są obowiązki kierowców w Polsce? Przetestuj swoją wiedzę na ten temat!

Czy jesteś gotowy, by sprawdzić swoją wiedzę na temat obowiązków kierowców na polskich drogach? Nasz quiz pomoże Ci poznać lub przypomnieć sobie zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązujące w Polsce. Wyzwanie polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące prędkości, sygnałów, dokumentów oraz innych kluczowych aspektów bezpiecznej jazdy. Czas rozpocząć i przetestować swoją wiedzę! Więcej […]

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego – wzmocnienie pozycji Prokuratora kosztem gwarancji procesowych stron

[Artykuł sponsorowany] Nierówność stron postępowania karnego Proces karny powinien gwarantować stronom równość broni, poprzez zrównoważone wyposażenie ich w uprawnienia i gwarancje procesowe. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że od nowelizacji kodeksu postępowania karnego z marca 2016 r. pozycja prokuratora w polskim procesie karnym jest w sposób nieracjonalny wzmacniana, a kolejnym tego przykładem są zmiany proponowane […]

Stanowiska komorników sądowych czekają na obsadzenie

Stanowiska komorników sądowych znów wolne Stanowiska komorników sądowych w trzech rewirach czekają na obsadzenie. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, do obsadzenia pozostają następujące stanowiska komorników sądowych w rewirach przy: Sądzie Rejonowym w Gdyni po Wiesławie Sokólskiej prowadzącej Kancelarię Komorniczą nr XIII w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/317 Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu po […]

W Grudziądzu powstanie pierwsza Publiczna Uczelnia Zawodowa

Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu W Grudziądzu powstanie pierwsza Publiczna Uczelnia Zawodowa, a Minister Edukacji i Nauki  podpisał już stosowne rozporządzenie. Inicjatorem utworzenia uczelni są Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu. Powstanie placówki wpisuje się przy tym w politykę  rządu dotyczącą szkolnictwa zawodowego. Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu powstanie 1 stycznia 2024 r. i będzie to […]

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem rynku finansowego, podpisana 22 sierpnia 2023

Zmiany w ustawach w związku z rozwojem rynku finansowego 22 sierpnia 2023 Prezydent podpisał nową ustawę, która wprowadza zmiany w ustawach w związku z rozwojem rynku finansowego. Wśród zmienionych ustaw znajdują się m.in. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nowe […]

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej: podpisana 4 września 2023 r. wprowadza centra zdrowia 75+

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej: co musisz wiedzieć? Prezydent podpisał nową ustawę, która wprowadza specjalną opiekę geriatryczną dla osób powyżej 75 roku życia. Ustawa, podpisana 4 września 2023 r., wprowadza również nowe podmioty zdrowotne, zwane „centra zdrowia 75+”. Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej: główne cele Celem ustawy jest zapewnienie specjalnej opieki seniorom. Chodzi o zachowanie […]

Jakie są najnowsze trendy w rachunkowości?

[artykuł sponsorowany] Aktualne trendy w finansach i księgowości: automatyzacja i nowe narzędzia Nikogo raczej nie zdziwi fakt, że w finansach i księgowości – podobnie zresztą jak w wielu innych branżach – dużą rolę odgrywa obecnie automatyzacja i robotyzacja wielu procesów. Jest to zauważalne zwłaszcza w większych firmach, które dysponują stosownym budżetem umożliwiającym wprowadzenie takich zmian. […]

Wolne etaty w sądach czekają na chętnych

Wolne etaty sędziowskie Osoby wykonujące zawód sędziego mogą starać się o przeniesienie na jedno z wolnych stanowisk sędziowskich. Wakaty znajdziemy zarówno w sądach rejonowych, jak i okręgowych i apelacyjnych. Gdzie konkretnie znajdują się wolne etaty sędziowskie? Wakaty w sądach apelacyjnych Na liście znajdują się następujące sądy: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – 1 stanowisko; Sąd Apelacyjny […]