MC: RODO. Po pierwsze liczy się racjonalność

&lt![CDATA[

Od dnia wejście w życie RODO (25 maja) do Ministerstwa Cyfryzacji dociera wiele informacji o błędnym rozumieniu rozporządzenia. Obaleniu narosłych mitów oraz sprostowaniu błędnych interpretacji poświęcamy ostatni – 11. odcinek naszej serii „Oto RODO”.

RODO jest racjonalne

Zarządca cmentarza, który zamyka cmentarz tylko dlatego, że – jego zdaniem – gromadzi dane osób, które za życia wykupiły grób i wybiły na nim swoje imię i nazwisko. Odmowa wymienienia się wizytówkami. Nakazanie przez dyrektora szkoły nazywania uczniów numerami, a nie imieniem i nazwiskiem. Zakazanie przez dyrektora szpitala podpisywania kroplówek imieniem i nazwiskiem pacjenta. A wszystko argumentowane wejściem w życie RODO. To tylko wybrane przykłady, o których usłyszeliśmy w ostatnich dniach.

– To wszystko przypadki błędnej interpretacji przepisów RODO – tłumaczy Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji. – RODO jest racjonalne. Mówi się, że jest neutralne technologicznie. To znaczy, że to Państwo decydują o tym, jak w danej sytuacji należycie zabezpieczyć dane osobowe – dodaje.

Chcesz wiedzieć więcej – obejrzyj nasz film: https://youtu.be/8wEKxRHjxYc

Nie daj się oszukać

Rozporządzenie nie wymaga zakupu specjalnych urządzeń czy sprzętów. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku udziału w szkoleniach na temat nowych przepisów.

Na wejściu w życie RODO chce skorzystać wielu oszustów próbujących wyłudzić pieniądze od nieświadomych przedsiębiorców. Proponują drogie audyty, straszą skargami. Nie daj się nabrać i oszukać. Zachowaj najwyższą ostrożność w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem Twojej firmy do RODO – więcej informacji https://www.gov.pl/cyfryzacja/nie-daj-sie-nabrac-na-rodo.

Oto RODO

To już ostatni – 11. odcinek naszej serii „Oto RODO”. Mamy nadzieję, że nasze filmy pomogły Państwu zrozumieć RODO i przygotować się do stosowania tych – wciąż nowych dla nas wszystkich – przepisów. Jedno możemy obiecać: Ministerstwo Cyfryzacji jest w stałej i pełnej gotowości, by Państwu w tym zakresie pomagać. Ostatni odcinek to nie ostatnia okazja do naszego spotkania i rozmowy na temat ochrony danych osobowych. Do zobaczenia i usłyszenia!

Komunikat na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-po-pierwsze-racjonalnosc

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *