Gersdorf: Gdyby nie polscy sędziowie nie byłoby niepodzielnej Rzeczypospolitej

&lt![CDATA[

Prof. Gersdorf w przesłanym PAP oficjalnym Adresie okolicznościowym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z okazji jubileuszu stulecia niepodległości Polski napisała m.in., że „tak jak każde państwo, Rzeczpospolita powstała dzięki prawu, a będzie istnieć dopóty, dopóki

będzie ono cieszyło się szacunkiem jego władz i obywateli”.

Podkreśliła szczególną rolę sądów i sędziów w tworzeniu przed stu laty suwerennego, odrodzonego państwa polskiego.

„Stosowanie prawa przez polskich sędziów, w imieniu Narodu, pod znakiem Orła Białego i w języku polskim, tworzyło pierwszy, namacalny atrybut suwerenności. Gdyby nie polscy sędziowie, nie byłoby też jednej, niepodzielnej Rzeczypospolitej. Na nic zdałaby się przelana krew i ciężkie boje. Oręż w końcu musiał ustąpić przed togą” – zaznaczyła Gersdorf.

Zaapelowała też do Polaków o wspólne, godne świętowanie 100 rocznicy odzyskania niepodległości. „Mając świadomość tego pięknego dziedzictwa, zachęcamy wszystkich Polaków, aby wielki dzień 11 listopada świętować wspólnie, w duchu poszanowania wartości cywilizacji europejskiej, do której zawsze należeliśmy, należymy i chcemy należeć również za sto lat” – napisała Gersdorf.

Podkreśliła ponadto, że „niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości, na czele z Sądem Najwyższym, powinna być wartością nadrzędną dla wszystkich partii i stronnictw politycznych”.

Według niej, bez niezależnego wymiaru sprawiedliwości „państwo polskie nie będzie traktowane poważnie nie tylko w Europie, ale nigdzie na świecie”. „Władza nie ograniczona prawem, depcząca niezależność judykatywy, mająca za nic Konstytucję, stanie się pośmiewiskiem dla mocarstw, a tyranem – dla własnych obywateli. Dobrze znane hasło Andrzeja Frycza Modrzewskiego: +Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej+ pozostanie wówczas pustym sloganem” – dodała.

Na zakończenie Adresu okolicznościowego prof. Gersdorf przytoczyła apel pierwszego prezesa SN Franciszka Nowodworskiego, który został wygłoszony w 1924 r. do marszałków Sejmu i Senatu: „Jak źrenicy oka chrońcie niezawisłości sądów – to ostoja praworządności”.

Jednocześnie zespół prasowy SN poinformował, że w piątek w holu głównym Sądu Najwyższego zostanie wyłożona księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i Sądu Najwyższego, w której każdy obywatel będzie mógł zostawić swój wpis. 

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *