Żona prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego została prezesem sądu. Ziobro: Jest doświadczonym sędzią

Ziobro był pytany na konferencji prasowej o sprawę powołania na
nowego prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu sędzi Małgorzaty
Hencel-Święczkowskiej, żony prokuratora krajowego Bogdana
Święczkowskiego. Ministra sprawiedliwości spytano, czy nie jest to
„przejaw nepotyzmu czy konfliktu interesów”.

Minister sprawiedliwości podkreślił, że Hencel-Święczkowska jest
doświadczonym sędzią i już wcześniej była nagradzana i awansowana.
Wskazywał, że jej kompetencje doceniano także za czasów rządów koalicji
PO-PSL. Zaznaczył, że nie odwoływał prezesa Sądu w Sosnowcu, tylko
doszło „do wygaszenia funkcji”, zatem zmiana na tym stanowisku „była
naturalna”.

„Należało zatem wskazać osobę, która ma odpowiedni staż i
doświadczenie. 18 lat jako sędzia – to jest naprawdę bardzo długi staż,
zwłaszcza że pełniła funkcje kierownicze jeszcze w okresie rządów
Platformy Obywatelskiej” – powiedział Ziobro.

Odnosząc się do zarzutu nepotyzmu, Ziobro powiedział, że przyjmując
optykę tych, którzy krytykują powołanie Hencel-Święczkowskiej, to „ktoś,
kto ma żonę, czy męża, musi zniknąć z życia zawodowego w Polsce”.

„Powołałem osobę, która w świetle analizy personalnej w tym sądzie
należy do najbardziej doświadczonych sędziów, pełniła funkcje
kierownicze i sprawdzała się na nich. Skoro PO godziła się na
powoływanie jej na te funkcje kierownicze, to jest chyba najlepsza
rekomendacja, że jest to osoba fachowa a nie z klucza politycznego. Bo i
wtedy była żoną b. zastępcy prokuratora generalnego i szefa ABW” –
dodał Ziobro.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *