Zmiany w straży miejskiej: Porządek publiczny czy także bezpieczeństwo?

Tymczasem do niedawna dyskusja skupiała się na tym, czy po odjęciu strażom fotoradarów istnienie tej formacji ma w ogóle sens. Okazało się, że ma. Apogeum likwidacji straży mamy już za sobą. Wprawdzie wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości spadły drastycznie, ale za to wzrosła… sympatia mieszkańców dla tej formacji. I znalazły się nowe zadania, np. sprawdzanie, czy nie palimy śmieciami. Warto się więc zastanowić się, jakie zadania ta formacja powinna wykonywać: czy skupić się na wpisanym w ustawę porządku publicznym, czy troszczyć się także o bezpieczeństwo. A jeśli tak, to może utworzyć policję municypalną, tak jak zrobili to po sąsiedzku Czesi? Jednak większość strażników wielkich rewolucji nie chce.

Co należałoby wprowadzić, żeby straże funkcjonowały lepiej? Przede wszystkim powinno się umożliwić im choćby prowadzenie działań na terenie innej gminy. Strażnicy chcieliby także móc interweniować nie tylko na ulicach, lecz także na podwórkach, gdy są tam parkowane samochody przez osoby niemieszkające w sąsiedztwie albo zebrały się tam osoby pijące alkohol. Chcą też oczywiście rozszerzenia katalogu wykroczeń, za które mogliby karać, i większego dostępu do baz i rejestrów, dzięki czemu mogliby sprawniej wykonywać swoje zadania. No i oczywiście wolą, by pieniądze z mandatów zostały w gminie. Jest też obszerny pakiet socjalny – od podwyżek pensji i wydłużenia urlopów po wcześniejszy wiek przechodzenia na emeryturę.

Co z tego uda się przeforsować? Jeszcze nie wiadomo, tym bardziej że w zespole, który zbierze się po raz pierwszy za kilka dni i będzie pracował nad zmianami w funkcjonowaniu straży, przedstawiciele tej formacji i samorządów będą mieli tylko głos doradczy. O kształcie ustawy zdecydują ostatecznie strona rządowa i parlament.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA>>

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *