Ziobro ws. wypowiedzi sędziego Morawskiego: Ocena należy do szefowej TK

Dodał, że warto dotrzeć do całości wystąpienia, które jest przedmiotem debaty. „Pojawiają się czasami jakieś fragmenty wypowiedzi, które w kontekście wielu innych słów, brzmią inaczej niż jeżeli są wyrwane z tego kontekstu. (…) Korupcja w polskim sądownictwie jest faktem. Jeśli ktoś mówi, że nie ma korupcji, to ja pytam w takim razie o różne postępowania, które toczą się wobec sędziów czy prokuratorów. Czy ich nie ma? A kontekst tych decyzji sądów w Warszawie dot. nieruchomości warszawskich, kiedy zgadzają się na kuratorów ludzi, którzy mają po 140 lat? Ja nie przesądzam, że to było podyktowane łapówką. Ale jest chyba takie naturalne podejrzenie, każdy człowiek doświadczony życiowo musi zadać pytanie: jak to jest możliwe, że doświadczony sędzia mógł takie decyzje podejmować i co nim kierowało” – dodał minister.

Chodzi o słowa, jakie Morawski wypowiedział podczas konferencji w Oksfordzie – przytoczył je Onet.pl. „Sędziowie są skorumpowani, włącznie z członkami Trybunału Konstytucyjnego i sędziami Sądu Najwyższego. Możemy pokazać bezdyskusyjne dowody” – mówił sędzia. Portal napisał też m.in., że Morawski miał przekonywać, iż obecne reformy służą zwalczaniu panoszącej się korupcji. Spytany przez uczestnika debaty, czy reprezentuje w niej polski rząd, czy TK, Morawski odpowiedział „both” (oba – PAP). Według Onet.pl swą deklaracją o reprezentowaniu rządu Morawski „wprawił w osłupienie słuchaczy” oraz że powiedział też, iż „to iluzja, że są apolityczni, neutralni sędziowie”.

Trybunał poinformował, że „nie jest prawdą, jakoby sędzia Morawski +reprezentował polski rząd+ na konferencji naukowej na Uniwersytecie Oksfordzkim. „Sędzia Lech Morawski był uczestnikiem konferencji naukowej pt. +The Polish constitutional crisis and institutional self-defence+ jako zaproszony przedstawiciel Trybunału Konstytucyjnego” – napisano. TK dodał, że artykuł zawiera informacje wyrwane z kontekstu i zniekształcone, a jego autor nie zwrócił się ani do Trybunału, ani do sędziego Morawskiego, o ich wyjaśnienie przed publikacją materiału. „Trybunał z zażenowaniem i przykrością przyjmuje medialne zarzuty, jakoby sędzia Trybunału mógł się podjąć funkcji +reprezentanta rządu+” – stwierdzono w oświadczeniu.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *