Ziobro: To był zakamuflowany protest. Zebrania sędziów to strajk, do którego nie mają prawa

Minister Ziobro powtórzył w TVP, że będzie realizowany rządowy projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. „Ani o krok nie cofniemy się; bo to nie tylko ja, to jest większość parlamentarna, rząd” – podkreślił.

W czwartek w polskich sądach odbyły się zebrania sędziów, na których omawiano ministerialne plany reformy sądownictwa i związane z nimi kwestie funkcjonowania samorządu sędziowskiego. Według danych resortu sprawiedliwości, zebrania zwołano w 283 sądach. MS poinformowało, że w 53 sądach zarządzono obowiązkowe stawiennictwo na zebraniach.

„Jeśli jest ono (zebranie – PAP) pod przymusem, pod groźbą kary i koniecznością pisania usprawiedliwień, to raczej to się kojarzy chyba z peerelowską nasiadówką” – skomentował minister. Pokazał plik 50 pism prezesów sądów, z których wynika, że obecność na nich jest obowiązkowa. „Niezbyt to wygląda poważnie, bo sędziowie, którzy administracyjnie zarządzają sądami, powinni traktować sędziów z należytą powagą, respektem i szacunkiem” – dodał.

Według Ziobry, „wielu sędziów nie chciało uczestniczyć w tym proteście, stąd to wymuszanie pod groźbą kary”. Podkreślił, że jeśli prezesi traktują sędziów jak „uczniaków”, to „my proponujemy wzmocnienie pozycji sędziego liniowego w stosunku do prezesa”. „Wiele rozwiązań, zawartych w propozycjach, które przedstawiłem już w Sejmie, zmierza do tego, aby prezes nie mógł pomiatać sędziami; aby sędzia był niezawisły nie tylko na zewnątrz od presji, które mogą być na niego wywierane, ale również od władz wewnętrznych sądu” – oświadczył Ziobro. „Te zarządzenia pokazują, że jest z tym problem” – dodał.

Według Ziobry, zebrania „to wyraz desperacji grupy ludzi, która dziś rządzi de facto w KRS”.

„Ani o krok nie cofniemy się; bo to nie tylko ja, to jest większość parlamentarna, rząd” – podkreślił minister, mówiąc o rządowym projekcie reformy KRS. „Jestem przekonany, że nikt z obszaru odpowiedzialności politycznej +dobrej zmiany+ nie zdecyduje się włożyć kija w szprychy i przeszkadzać w zmianie, na której Polakom bardzo zależy i którą obiecaliśmy” – zapowiedział. „Możemy dyskutować o detalach” – dodał.

Minister ocenił, że dziś system jest patologiczny, bo m.in. prezesi sądów mogą w wielu wypadkach wpływać na wyznaczanie składu sędziowskiego, który zajmie się daną sprawą. Zapowiedział, że po zmianach to „będzie się działo losowo za sprawą komputera i nikt nie będzie miał wpływu na jego działalność”. „A teraz ma” – dodał. Podkreślił, że np. w procesie Mariusza Kamińskiego pominięto zasadę przyznawania spraw sędziom według kolejności ich wpływu.

Ziobro dodał, że dziś prezes może przenosić sędziów w ramach wydziałów sądu, czego po zmianie nie będzie mógł czynić. „Wzmacniamy bardzo istotnie niezawisłość konkretnych sędziów rozpoznających konkretne sprawy” – dodał.

Minister nawiązał też do niedawnej uchwały Sądu Najwyższego ws. roszczeń osób, które odzyskały kamienice. „Ze smutkiem przyjąłem tę uchwałę, która ewidentnie postawiła w bardzo trudnej sytuacji lokatorów, wobec których w świetle tej uchwały, będą mogli +czyściciele kamienic+ dochodzić swoich roszczeń; do tej pory czynili to wobec samorządów” – powiedział. „Zrobimy wszystko, aby temu się sprzeciwić” – zapowiedział. Podkreślił, że prokurator obecny w SN był przeciwny takiej uchwale. „Czekamy na pisemne uzasadnienie; jeśli trzeba, przygotuję zmiany w prawie, tak aby uniemożliwić tego rodzaju interpretację prawa, jaką zaproponował SN” – oświadczył minister.

Zapowiedział też, że komisja weryfikacyjna ws. warszawskiej reprywatyzacji ruszy w maju – „jeśli kalendarza dochowamy, a mamy nadzieję, że tak”.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.