Ziobro: Przedstawimy projekt rozszerzenia prawa do obrony koniecznej

„Uważam, że Polacy powinni mieć większe prawo do obrony, jak ktoś ich napadnie, w stosunku do tego prawa, które dziś obowiązuje. To też jest wyraz mojego myślenia w trosce o obywateli, o tych, którzy się bronią, a często są później ścigani przez prokuraturę niepotrzebnie i w konsekwencji trafiają czasami do aresztów” – powiedział minister, zapowiadając podanie szczegółów na konferencji prasowej w czwartek.

Dopytywany, dodał, że chciałby doprowadzić do tego, by osoby, które się broniły, nie stawały przed sądami.

W poniedziałek radio RMF FM podało, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by przekroczenie granic obrony koniecznej podczas obrony przed włamywaczami nie było karane i że w Kodeksie karnym miałby znaleźć się przepis, iż „nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, domu albo przylegającego do niego ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki potwierdził we wtorek, że w resorcie trwają prace nad rozszerzeniem granic obrony koniecznej. Jak mówił, on sam jest zwolennikiem rozwiązania „mój dom moją twierdzą”. „Nie daję gwarancji, że tak będzie wyglądał projekt resortowy, ale powinien iść w taką stronę; ludzie w swoim domu powinni czuć się bezpieczniejsi” – ocenił.

W środę Ziobro pytany był także, czy weźmie udział Kongresie Prawników Polskich, odpowiedział, że najpierw musi się zapoznać z programem spotkania. „Do dialogu jestem gotów tylko pod warunkiem, że jest to prawdziwy dialog, a nie tylko taki – powiedzmy – awizowany na użytek politycznej manifestacji” – powiedział minister.

„Zobaczę, jaki jest cel, jakie są prawdziwe intencje (…) Jak chodziłoby o dialog, to wtedy rzeczywiście jest duża szansa, że pojadę. Jeżeli to będzie manifestacja znowu pychy i pogardy, że my jesteśmy najlepsi, a inni słuchajcie nas i róbcie to, co my uważamy za najlepsze, to miałbym wątpliwości, czy pojadę” – powiedział Ziobro.

Zaplanowany na 20 maja i mający się odbyć w Katowicach Kongres Prawników Polskich współorganizują: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *