Ziobro: Nie ma współpracy między MS a Kancelarią Prezydenta ws. ustaw o SN i KRS

Prezydent Andrzej Duda 24 lipca poinformował, że nie podpisze ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.

Ziobro, pytany czy są kontakty między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Sprawiedliwości ws. tych ustaw, zaprzeczył. „Obecnie nie ma takich kontaktów” – powiedział w wywiadzie dla portalu wPolsce.pl.

Zadeklarował, że jeżeli prezydent zechce zasięgnąć opinii MS, resort jest gotowy wyrazić ją „na każdym etapie”. Ziobro podkreślił, że zależy mu, aby ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości były wspólnym sukcesem MS i prezydenta. „Jestem pełen dobrej woli, chciałbym żeby prezydent odniósł sukces, żeby to był nasz wspólny sukces, a przede wszystkim, żeby to był sukces Polaków, sukces realnej zmiany w wymiarze sprawiedliwości” – mówił minister.

Dopytywany, jakie „warunki minimum” powinny spełnić prezydenckie projekty ustaw, by MS uznało je za satysfakcjonujące, Ziobro odparł, że nie chciałby jeszcze publicznie prezentować swojego stanowiska w tej sprawie. „Liczę jeszcze na to, że pan prezydent będzie chciał to usłyszeć bezpośrednio ode mnie. Kultura polityczna wymaga ode mnie, żeby zaczekać na okazje” – mówił szef MS.

W jego ocenie jest możliwe jednak, że „prezydent z takiej okazji nie będzie chciał skorzystać”. „Wtedy będę się dzielił swoimi opiniami. Zwłaszcza, gdy projekt pojawi się publicznie” – zapewnił minister. 

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *