Wójcik ws. reformy wymiaru sprawiedliwości: Nie ma konsultacji z MS

24 lipca prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym i noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.

Wiceszef MS Michał Wójcik powiedział w środę w telewizji wPolsce.pl, że ze strony Pałacu Prezydenckiego nie było propozycji konsultacji projektów z Ministerstwem Sprawiedliwości. „Na pewno mogę potwierdzić, że nie ma konsultacji z MS” – oświadczył.

Powiedział, że nie będzie komentował doniesień medialnych dotyczących proponowanych zmian w wymiarze sprawiedliwości. „Rozmawiamy o delikatnej materii” – uzasadnił. Zaznaczył, że dla niego najważniejszy jest model, jaki zostanie zaproponowany przez prezydenta. Czy będzie to „nadal model korporacyjny”, w którym – jak mówił – „będzie wpływ środowiska sędziowskiego na wiele spraw”, czy „model otwarty”.

Jego zdaniem niektórzy sędziowie wywierali presję na Pałac Prezydencki i Ministerstwo Sprawiedliwości, nawołując m.in. do zawetowania ustaw przez Andrzeja Dudę. „To jest presja, nie ma cienia wątpliwości (…) nie powinno się to pojawiać” – mówił Wójcik. Podkreślił, że sędziowie nie mogą prowadzić żadnej działalności politycznej i powinni być całkowicie obiektywni.

Wiceminister odniósł się również do tematu procedury praworządności, którą prowadzi wobec Polski Komisja Europejska. „To jest sytuacja w moim przekonaniu kuriozalna” – ocenił. Jego zdaniem oczekiwanie Komisji Europejskiej na decyzje prezydenta jest wywieraniem presji na Pałac. „To jest presja, jeżeli cały proces legislacyjny się jeszcze nie skończył” – podkreślił.

Wójcik zauważył, że wiceszef KE Frans Timmermans trochę „złagodził język”. Dodał, że liczy, że Timmermans „będzie miał więcej optymizmu” i „da spokój Polsce i Polakom”.

Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę praworządności od początku 2016 r. W połowie lipca br. KE ostrzegała, że jest bliska uruchomienia art. 7 traktatu, dopuszczającego sankcje, w związku z planowanymi w Polsce zmianami w sądownictwie. Później jednak prezydent Duda zawetował dwie z czterech kwestionowanych przez Brukselę ustaw. Nie zmieniło to nastawienia KE, która cały czas podkreśla, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności.(PAP)

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *