Witek: Ustawa o KRS jest nam bardzo potrzebna

Odnosząc się do tego Witek powiedziała: „Gdybyśmy zapytali tych sędziów, którzy się wypowiadają, czy znają system sądowniczy w Polsce, to jestem przekonana, że nie. Bo te systemy sądownicze są różne w różnych krajach”.

Jej zdaniem ustawa o KRS jest bardzo potrzebna, „bo nie może być tak, że sędziowie sami tworzą prawo i sami osądzają się”.

„Trójpodział władzy, na który bardzo często powołuje się opozycja – ja się z tym całkowicie zgadzam. Tylko, że nad władzą ustawodawczą jest kontrola obywateli co 4 lata (…); nad władzą wykonawczą jest kontrola parlamentu; ale jak zapytam, kto kontroluje władzę sądowniczą? Nie ma nikogo” – argumentowała Witek.

Na uwagę dziennikarza, który przypomniał, że nawet prezydent Andrzej Duda ma wątpliwości co do ustawy o KRS, Witek odpowiedziała, że prezydent „ma prawo mieć wątpliwości”. „Bo od tego jest prezydent, który podpisuje ustawy i po to ma prawników, żeby sprawdzać i ma te uprawnienia, z których, jak wiemy wszyscy, korzysta. Może zawetować, może skierować do TK i on korzysta z tego” – mówiła.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka ma się zająć rządowym projektem noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa we wtorek rano. Pierwotnie komisja miała się zebrać 20 kwietnia wieczorem, ale wtedy posiedzenie odroczono. Szef komisji Stanisław Piotrowicz (PiS) tłumaczył to m.in. prośbami posłów; jak mówił, sugerowano mu, że projektu nie uda się rozpoznać w ciągu kilku godzin.

Wcześniej szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski powiedział, że wątpliwości dotyczące projektu o KRS ma Andrzej Duda – dotyczą one głównie wygaszenia mandatów członków Rady. Piotrowicz nie potwierdził, by odroczenie posiedzenia komisji miało z tym związek. Zapewnił jednak, że stanowisko prezydenta będzie rozważane podczas dyskusji w komisji.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *