Warchoł: Ofiara ma prawo oczekiwać, że przestępca zostanie osądzony

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w prawie karnym. W rozmowie z PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział, że jedną z istotnych koncepcji zmiany jest rezygnacja z przedawnienia w przypadku przestępstw popełnionych na tle seksualnym przeciwko zdrowiu i życiu.

„Gdy mówimy o sprawach najpoważniejszych, sprawach brutalnych morderstw, zabójstw na tle seksualnym, bardzo często trauma rodziny ofiary lub samej ofiary, jeśli przeżyła zdarzenie, trwa wiele lat” – zauważył Warchoł. Dlatego – w jego opinii – niezależnie od upływu czasu ofiara, jak i jej rodzina, ma prawo oczekiwać, że sprawca zostanie schwytany i sprawiedliwie osądzony. „Społeczne oddziaływanie kary ma działać” – stwierdził.

Wiceminister sprawiedliwości wyraził pogląd, że „przedawnienie nie jest przywilejem przestępcy, zapewniającym mu bezkarność”. Jak wytłumaczył, instytucja przedawnienia wynika z istnienia obiektywnych okoliczności wpływających na rezygnację ze ścigania sprawcy. „Gdy to ściganie jest nieefektywne, na przykład dowody zniknęły” – zapewnił.

Zdaniem Marcina Warchoła w obecnej rzeczywistości dowody są łatwiejsze do odzyskania, metody wykrywania przestępstw poprawiają się, pojawiają się nowe narzędzia kryminalistyki i możliwości technicznych pozyskiwania dowodów jest coraz więcej.

„Jeżeli dowody są, to jaki jest sens utrzymywać tego typu przywileje” – stwierdził Warchoł.

Wiceminister dodał, że rozważane są także zmiany jeśli chodzi o ograniczenie możliwości skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia dla sprawców najbardziej brutalnych przestępstw. Ministerialne plany dotyczą również uelastycznienia kar. „Bardzo często analizując praktykę spotykamy się z tym, że sądy chciałyby sięgać po kary, których nie ma w kodeksie karnym” – oświadczył.

„Rozważamy wprowadzenie innych rodzajów kar, na przykład kary nie tylko bezwzględnie oznaczonej, tak jak 25 lat pozbawienia wolności, ale kary w nieco innym wymiarze. Na przykład do lat 30, tak aby sądy miały szerszą możliwość orzekania tych kar” – wytłumaczył Marcin Warchoł. Obecnie w katalogu kar pozbawienia wolności znajdują się: terminowa kara pozbawienia wolności (do lat 15), kara 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności.

Przedstawiciel resortu sprawiedliwości zapewnił, że trwają analizy dotyczące planowanych reform, także przez porównanie z innymi systemami prawnymi. „W dwóch punktach należymy do najłagodniejszych systemów karnych w Europie. Zarówno jeśli chodzi o kary przewidziane w kodeksie, jak i kary realnie wymierzane przez sądy” – ocenił Warchoł.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *