W sieci Wielkiego Brata – jak strony śledzą każdy nasz ruch (myszką)

Anonimowość w sieci nie istnieje. Niektórzy przekonali się o tym wraz z rewelacjami Snowdena w 2013 roku. Wtedy międzynarodowa opinia
publiczna nie kryła (poniekąd słusznie) swojego oburzenia tym, że amerykańska
NSA gromadzi ogromną ilość informacji nie tylko o obywatelach Stanów
Zjednoczonych. Również kanclerz Niemiec, Angela Merkel, znalazła się na radarze
tej potężnej agencji, co wywołało niemały problem dyplomatyczny.

Z tego względu na całym świecie, również w Polsce,
rozgorzała dyskusja związana z tym, na ile rządy mogą nas inwigilować. Temat
wpływu władzy na prywatność w Internecie budził wcześniej ogromne emocje, o
czym świadczy chociażby skala protestów przeciwko ACTA w 2010 roku. W związku z
ogromnym oporem, kontrowersyjny projekt został ostatecznie porzucony.

Wszystkie tajemnice w
zasięgu klawiatury

W tym samym czasie rozwinęły się jednak mechanizmy pozwalające
śledzić użytkowników przez różne prywatne firmy, na co niewiele osób zwracało
uwagę. Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Princeton, setki
najpopularniejszych stron i serwisów internetowych korzystają z systemów
umożliwiających śledzenie każdego kliknięcia i ruchu myszką, czy korzystania z
klawiatury, a nawet danych wprowadzanych przez użytkownika przed wysłaniem
formularza. Z tych informacji korzystają często tzw. strony trzecie, czyli
przedsiębiorstwa gromadzące dane do celów analitycznych (zazwyczaj firmy
marketingowe). Wspomniane firmy zbierają i przechowują historię naszych
wyszukiwań czy stron, które odwiedzamy.

Badacze z Princeton zwrócili jednak uwagę na inny, bardziej
niepokojący aspekt: skrypt session replay
(odtwarzanie sesji). Coraz więcej stron korzysta z tego rozwiązania, które
pozwala na nagrywanie każdego nawet najmniejszego ruchu myszką czy dotknięcia
klawiatury. W porównaniu do zagregowanych statystyk gromadzonych przez firmy
marketingowe i analityczne, skrypt pozwala na odtwarzanie (dowolną ilość razy)
każdego naszego wyszukiwania, wpisywania hasła czy danych do formularza. Tak
jakby ktoś ciekawski zerkał nam ciągle przez ramię.

Oficjalnie narzędzie ma służyć do poprawy świadczonych usług
na stronach internetowych, identyfikacji problemów związanych ze złym
ładowaniem skryptów czy małą przejrzystością strony. Jednak czy dane, które
gromadzą wspomniane serwisy, są naprawdę konieczne do sprawnego funkcjonowania
strony internetowej? Eksperci z Uniwersytetu Princeton twierdzą, że
niekoniecznie. Według nich, rozwiązanie może przynieść więcej szkody niż
pożytku. Niektóre strony bowiem ujawniają w załącznikach informacje, które
pozwalają bez problemu zidentyfikować użytkownika. Poza tym, opcja nagrywania
umożliwia odtworzenie wszystkich danych z karty, którą dokonywaliśmy
transakcji, informacji osobistych czy wręcz uzyskanie hasła (jeśli odtworzy się
sekwencje wpisywanych znaków na klawiaturze). I co najważniejsze: nigdy nawet
się nie dowiemy, że jesteśmy w ten sposób nagrywani. Serwisy nie muszą nas o
tym informować. Nawet jeśli wybierzemy w naszej wyszukiwarce opcję „nie śledź”,
to firmy nadal mogą to robić i bez wątpienia to właśnie robią.

Autorzy raportu przestrzegają, że wrażliwe dane takie jak
chociażby historia choroby, czy numery kart kredytowych mogą trafić w
niepowołane ręce. Informacje są przecież zbierane na jednej stronie, następnie
w trakcie nagrywania przesyłane są do innej firmy. W tym czasie wszystkie nasze
osobiste dane mogą chociażby zostać wykorzystane w ramach identity theft
(kradzieży tożsamości). Innym problemem jest jednak sprzedaż historii
wyszukiwania czy aktywności w sieci, która rozwinęła się na dobre przed narzędziem
session replay. A pytania, które
zadaliśmy wyszukiwarce, potrafią powiedzieć o nas więcej niż wiedzą znajomi czy
rodzina. Na podstawie historii wyszukiwań, można określić na jaką chorobę
zapadnie (!) użytkownik. Chociażby zwyczaje zakupowe online mogą zdradzić
prawdopodobieństwo zawału serca, miażdżycy czy zachorowania na cukrzycę. Wizja
rodem z 1984 roku? Nawet orwellowskie teleekrany nie były w stanie zebrać tyle
informacji.

Google stanie po
stronie użytkowników?

Google posiada największy udział w rynku wyszukiwarek
(prawie 60% w skali globalnej), tym samym budząc obawy o wykorzystywanie swojej
pozycji. Raz po raz pojawiają się krytyczne głosy na temat bezpieczeństwa i
prywatności użytkowników. Gigant technologiczny postanowił jednak rozszerzyć swoją
politykę prywatności, poniekąd wyprzedzając RODO (unijne ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Aplikacje na Androidzie, które gromadzą dane użytkowników
takie jak numer telefonu czy adres e-mail, będą musiały otrzymać wyraźną zgodę,
aby przetwarzać te informacje.

Wyszukiwarka będzie ostrzegała klientów Androida przed
witrynami i aplikacjami, które zbierają dane odwiedzających bez ich wiedzy i
zgody. Natomiast strony i aplikacje gromadzące informacje, które nie wpływają
na funkcjonalność serwisu, będą musiały poinformować w jaki sposób je
wykorzystają. Google, by nadzorować sieć, stworzył usługę Google Safe Browsing.
W uproszczonym ujęciu, jest to po prostu czarna lista stron i aplikacji, które
nie spełniają wymogów ochrony prywatności. Służy zarówno do ostrzegania
internautów jak i webmasterów, których strony padły ofiarą złośliwego
oprogramowania.  Obecnie, rozwiązanie
wykorzystywane jest na ponad 3 miliardach urządzeń na całym świecie.

Gigant technologiczny daje dwa miesiące deweloperom
aplikacji, by zmienili bądź rozszerzyli swoją politykę prywatności. Serwisy,
które obecnie nie spełniają tych wymagań, trafiają na listę Google Safe
Browsing. Jednak deweloperzy i webmasterzy mają czas do 30 stycznia 2018 roku.
Później wszystkie aplikacje niespełniające wymagań będą usuwane, m.in. ze
sklepu Google Play.

RODO –
zmartwienie firm, nadzieja internautów

Mimo że rozporządzenie ogólne dotyczące ochrony danych
(RODO) zacznie obowiązywać w maju 2018 roku, większość przedsiębiorców nie jest
gotowych na tę zmianę. Według raportu Dell, pod koniec zeszłego roku, jedynie 3
procent firm było przygotowanych na wprowadzenie nowych regulacji. RODO stanowi
więc nie lada wyzwanie dla przytłaczającej większości przedsiębiorstw, bez
względu na ich rozmiar.

Podczas gdy firmy mają powód do zmartwień, dla przeciętnego
obywatela Unii Europejskiej rozporządzenie GDPR (angielski akronim RODO) może
być ostatnią deską ratunku. Po pierwsze, informacje zawarte w plikach cookies
(ciasteczkach) będą traktowane na równi z danymi osobowymi takimi jak PESEL.
Dla użytkownika oznacza to, że jego dane związane z aktywnością w sieci będą po
prostu lepiej chronione. Po drugie, firmy nie będą mogły gromadzić informacji o
użytkownikach, które nie są kluczowe dla jej działalności. Przykładowo, jeśli
przedsiębiorstwo kontaktowało się dotychczas z klientami za pośrednictwem
e-maila, nie może od nich żądać numeru telefonu.

Internauci zyskają też najpoważniejszy argument we
współpracy z firmami. Instytucje finansowe oraz ubezpieczeniowe bowiem coraz
częściej dokonują segmentacji klientów na podstawie ich aktywności w sieci. Banki
dokonują scoringu kredytowego
potencjalnych kredytobiorców, oceniając umieszczone przez nich treści na
portalach społecznościowych. A ubezpieczyciele mogą ustalać wysokość składek
opierając się na historii wyszukiwań swoich klientów. Od maja 2018 roku, ma się
to zmienić – na podstawie zebranych informacji online nie będzie można odmówić
wykonania usługi czy sprzedaży produktu.

Użytkownicy będą mogli też skorzystać z „prawa do bycia
zapomnianym”, które polega na usunięciu z wyszukiwarki danych takich jak imię i
nazwisko. Przypadek z Hiszpanii był pretekstem do stworzenia tego przepisu.
Obywatel z Półwyspu Iberyjskiego żądał usunięcia z wyszukiwarki Google
informacji, które dotyczyły licytacji jego domu za długi. Mimo, że Hiszpan
uregulował należności z wierzycielami, wiadomość ta ciągle wyświetlała się w
wyszukiwarce. Ostatecznie, Trybunał Sprawiedliwości nakazał usunięcia danych z
przeglądarki, dowodząc, że zostały naruszone dobra osobiste skarżącego. Prawo
do bycia zapomnianym nie będzie jednak miało charakteru bezwzględnego. Ma
bowiem zostać zachowana równowaga pomiędzy prawem do informacji, a prawem do
prywatności.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *