W latach 90. był gangsterem. Dziś opowiada: Najważniejsi policjanci torbę za mną nosili

Właśnie wydał książkę „Byłem gangsterem. Prawdziwa historia”. Pewne wydarzenia, o których mówi tylko przy wyłączonym dyktafonie, sprawiły, że postanowił zacząć wszystko od nowa, choć cały czas ktoś namawia go do powrotu.

Twierdzi, że napisał tę książkę ku przestrodze.

Początek tej historii jest typowy: młody chłopak, biedna rodzina, ojciec alkoholik. Pieniądze w domu bywały, ale dzieci często chodziły głodne – ale nigdy brudne, choć ubrania raczej w spadku po starszym bracie – podkreśla. Potem pojawia się propozycja pracy na bramce w jednym nocnych klubów. Mężczyzna propozycję przyjmuje i jego życie zmienia się jak w bajce. – Lata 90. to był raj. Za jedną noc na bramce dostawałem średnią krajową, a bywało, że i dwa-trzy razy więcej – opowiada. – Czy to zawsze musi tak wyglądać? – pytam. Wie pani, uczciwa praca jest po prostu niemodna – odpowiada. Można więc przyjąć, że musi.

Kim był mój rozmówca? Tego powiedzieć nie mogę. Mówi mi: wie pani, mi się ludzie na ulicy kłaniali, o autografy mnie prosili. Byłem bardzo złym człowiekiem, potwornie złym człowiekiem. Na dźwięk mojej ksywki ludzie w portki robili.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *