Rising Stars 2017: Nagrodziliśmy młode gwiazdy prawniczego świata

Można powiedzieć, że tradycji stało się zadość, bo pani mecenas jest piątą kobietą sklasyfikowaną na czele rankingu w jego 6-letniej historii. Ale oczywiście płeć nie miała tu najmniejszego znaczenia. Jak zawsze liczyły się przede wszystkim osiągnięcia zawodowe i prospołeczne zaangażowanie. A pod tym względem Karolina Kuszlewicz nie ma sobie równych. To dzięki jej uporowi i umiejętnościom doszło pod koniec ubiegłego roku do wydania przez Sąd Najwyższy przełomowego orzeczenia w sprawie dobrostanu ryb. SN uznał, że sprzedawanie żywych karpi w foliowych workach bez wody jest formą znęcania się nad nimi, za co może grozić nawet pozbawienie wolności. Doprawdy niewielu prawników jest w stanie zmusić wielkie sieci handlowe do zmiany utartych (i najmniej kłopotliwych) praktyk.

Kuszlewicz z organizacjami prozwierzęcymi współpracuje pro bono, ze swojej pasji potrafiła jednak uczynić także źródło utrzymania. Jej kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących szeroko pojętej ekologii i zrównoważonego rozwoju.

10 laureatów konkursu wybranych z 30 nominowanych (wszystkich zgłoszeń do konkursu było ok. 160) odebrało statuetki podczas uroczystej gali, która odbyła się we środę w Warszawie. – W trudnych dla prawa czasach potrzeba specjalnych kandydatów na prawnicze wschodzące gwiazdy. Dlatego w tym roku obrady jury trwały dłużej i dyskusje były bardziej emocjonalne. Uważam, że cała trzydziestka zasługuje na to wyróżnienie.

Wszechstronnie wykształceni, młodzi, a w większości z bogatym doświadczeniem, dbający o własny rozwój profesjonalny i społeczny.

Jestem dumny, że mamy takie młode pokolenie prawników – podkreśla Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

– Prawnicy – czy tego chcą, czy nie – mają do czynienia z poważnym kryzysem wizerunkowym. Mam jednak przekonanie, że taki konkurs jak Rising Stars jest dobrą odtrutką na wszelkie toksyczne dla środowiska zjawiska, afery reprywatyzacyjnej nie wyłączając. Opinia publiczna o tym nie wie lub wie za mało, że wśród prawników, także młodych, jest wielu ludzi niezwykłych, mogących być i dla swoich kolegów, i dla ogółu wzorem profesjonalizmu, ale też zawodowej czy po prostu ludzkiej uczciwości oraz empatii – zaznacza z kolei Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP.

Nowością w tym roku było przyznanie przez kapitułę pięciu nagród specjalnych prawnikom, którzy – co tu dużo mówić – wymykają się wszelkim klasyfikacjom. Te wyjątkowe laury otrzymali: Aleksander Gałek, Maciej Kawecki, Tomasz Andrzej Lewandowski, Piotr Najbuk i Marta Tomkiewicz.

Szczegółowe wyniki konkursu i sylwetki wszystkich uhonorowanych prawników opublikujemy w przyszły wtorek w tygodniku Prawnik.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *