Produkt polski – czyli jaki? Prawo rozumie to inaczej niż klienci

Coraz częściej sięgają w swoich kampaniach reklamowych po
określenia: „produkt polski”, „polskie
produkty”, „polskie marki”. Przed
świętami także Lidl zaproponował
promocję pod hasłem „Tydzień polskich
marek”. A w odpowiedzi – zalała go
fala krytyki. Klienci zarzucili sieci, że wśród
pokazanych w gazetce artykułów nie ma wcale lub
niewiele jest takich rzeczywiście rodzimych.
„Mają tupet, olej kujawski – niepolski i wiele
innych produktów niepolskich” – grzmiał
na Facebooku jeden z klientów. „Reklama powinna
być usunięta, to nie są polskie marki. Jest to
wprowadzanie klientów w błąd!” –
wtórował inny.

„Są to smaki bliskie polskim sercom
i kojarzące się właśnie z naszym
krajem” – bronił się w odpowiedzi Lidl
Polska. „Nasza promocja nie dotyczy konkretnych marek,
tylko produktów, które mają się
kojarzyć z Polską” – dodawał pod
innym postem.

Całe to zamieszanie przywodzi na
myśl inną głośną historię –
z niemiecką siecią Kaufland, która w sloganach
reklamowych zachęcała: „nasze polskie
produkty” oraz „rodzimi dostawcy”. Wtedy
zainterweniował prezes UOKiK, ale tak, że i wilk
był syty, i owca cała. Zwrócił
się do przedsiębiorcy z tzw. miękkim
wystąpieniem, a ten w odpowiedzi zadeklarował,
że zmieni postępowanie. Efekt? Wciąż
niewyjaśniony pozostał problem: kiedy firma może
sugerować, że jest polska i ma w ofercie nasze
rodzime produkty. Dziś nie tylko sieci, lecz także
inni producenci zastanawiają się, czy i w ich
przypadku nie grozi im postępowanie ze strony UOKiK.

Okres świąt to doskonała
okazja, by porozmawiać w gronie bliskich i znajomych o
polskich wyrobach. O tym, jak je wspierać, jak
rozumieć polskość marki, produktu, producenta.
Przy okazji przypominamy przepisy dotyczące znakowania
artykułów, m.in. tego, kiedy można ozdobić
je napisem „Made in Poland”.

Zainteresował Cię ten temat? Cały tekst przeczytasz w Tygodniku Gazeta Prawna

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *