PiS zgłosił kandydatury Roberta Jastrzębskiego, Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów TK

&lt![CDATA[

„Teraz wnioski trafią do Komisji Sprawiedliwości w celu zaopiniowania” – zaznaczył dyrektor CIS.

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach
rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z
regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się
marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

Klub PiS w końcu października zgłosił jako kandydatów do TK
Stanisława Piotrowicza, Krystynę Pawłowicz i Elżbietę Chojną-Duch.
Centrum Informacyjne Sejmu przekazało wówczas, że procedura dotycząca
wyboru kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego będzie musiała zostać
powtórzona w nowej kadencji Sejmu. Wynika to m.in. z zasady
dyskontynuacji prac parlamentarnych.

Dlatego PiS musiało jeszcze raz zgłosić swoich kandydatów. Jednak,
przy w ponownej procedurze, PiS nie zgłosił Chojny-Duch; jej miejsce
zajął Jastrzębski.

Chojna-Duch w rozmowie z PAP nie chciała komentować decyzji PiS. Jak
podał wcześniej portal Onet.pl, prawniczka dowiedziała się o wycofaniu
jej kandydatury do TK od dziennikarzy. „Odpowiedź mieli mi dać w
poniedziałek. Czemu zmienili zdanie na temat mojej kandydatury? Nie mam
pojęcia. Nie tłumaczyli tego” – powiedziała Chojna-Duch w rozmowie z
Onetem.

Jak napisano w uzasadnieniu wniosku z jego kandydaturą, Jastrzębski
jest absolwentem studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 2012-2016 zatrudniony był na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa UW, a od 2017 r. jako adiunkt
w Katedrze Europejskiej Tradycji Prawnej na WPiA UW, a od 1 listopada
2019 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. jest on
Kierownikiem Pracowni Prawa Polskiego XX wieku, w tym od 2019 r.
kierownikiem Zakładu Historii Administracji na Wydziale Prawa. Od 2016
r. jest on zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku eksperta
ds. legislacji. Autor, współautor, redaktor oraz współredaktor około 100
publikacji naukowych, w tym książek.

Zgłoszone przez PiS w końcu października kandydatury krytykowała
opozycja zarzucając im upolitycznienie. Poseł Koalicji Obywatelskiej
Marcin Kierwiński powiedział po przedstawieniu kandydatów PiS, że „mamy
postępujący proces upolityczniania Trybunału Konstytucyjnego, mają do
niego trafić osoby skompromitowane, które nie dostały się do Sejmu”.
Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że PiS „mebluje
Trybunał Konstytucyjny najgorszym sortem działaczy partyjnych”.

Przedstawiciele opozycji zapowiedzieli, że ich formacje nie będą
zgłaszać swoich kandydatur również w powtórzonej procedurze wskazywania
kandydatów do TK.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007
do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w
Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki
Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej
Izby Kontroli.

Stanisław Piotrowicz to prokurator, senator VI i VII kadencji oraz
poseł PiS VII i VIII kadencji, który w minionej kadencji był szefem
sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Piotrowicz kandydował
w ostatnich wyborach parlamentarnych, jednak nie uzyskał mandatu posła. Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W
Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i
praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze
przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu
się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach
parlamentarnych.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *