PE: Portale internetowe muszą bardziej chronić użytkowników

Dokument dotyczy platform internetowych (tzw. online platforms), np. portali aukcyjnych, sklepów internetowych i serwisów oferujących przejazdy czy wynajem pokoi hotelowych.

„W rezolucji chcieliśmy zawrzeć zasadnicze kwestie poruszane w kontekście platform online: precyzyjną definicję, kwestię odpowiedzialności, podatki, nieuczciwe praktyki i potrzebę dostosowania prawa do świata internetowego” – powiedział europoseł Philippe Juvin z Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

W przyjętym dokumencie PE podkreśla, że Komisja Europejska powinna zająć się badaniem m.in. stosowanych przez takie portale algorytmów, które mogą być wykorzystywane do nielegalnych praktyk konkurencyjnych czy nielegalnego gromadzenia informacji o użytkownikach. Według europosłów KE powinna też wyjść z propozycją stworzenia równych warunków konkurencyjnych dla firm oferujących usługi i produkty online oraz tych, którzy robią to poza internetem. Europarlamentarzyści oczekują też, że KE zdefiniuje i doprecyzuje procedury usuwania nielegalnych treści i towarów z internetu.

Same platformy internetowe – według rezolucji – powinny zapewnić użytkownikom prywatność i dostarczać im dokładne informacje. Według PE, powinny one precyzyjnie informować internautów o tym, jakie ich dane są gromadzone i jak będą wykorzystane. Powinny oferować klientom jasne i uczciwe warunki, prezentowane w sposób przyjazny dla użytkownika, unikając złożonej terminologii.

„Musimy promować rozwój internetowych platform w Europie i wzmocnić ich zdolność do zwiększenia skali działania i konkurowania na skalę światową. Równe warunki działania, środowisko przyjazne innowacjom i przyszła infrastruktura są kluczem do sukcesu. Również zaufanie użytkowników jest niezbędne dla rozwijającej się gospodarki platform cyfrowych” – zaznaczyła w czwartek posłanka Henna Virkkunen (EPL).

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *