Niewiele ponad jedna trzecia uprawnionych otrzymała zaświadczenia o przekształceniu. Kiedy w Warszawie zakończy się cały proces?

&lt![CDATA[

Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z ustawą dotychczasowy użytkownik wieczysty, a obecnie nowy właściciel gruntu przez 20 lat musi płacić dotychczasowemu właścicielowi, czyli miastu, opłatę w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zgodnie z prawem samorządy mogą udzielić, na podstawie uchwały rady miasta, bonifikaty od tej opłaty. Stołeczni radni zdecydowali, że warszawiakom, którzy chcieliby zapłacić za przekształcenie jednorazowo przysługuje 98- i 99-procentowa bonifikata. Aby z niej skorzystać, muszą otrzymać zaświadczenie o uprawnieniu do przekształcenia prawa użytkowania.

„Obecnie do mieszkańców trafiło już ponad 147 tys. zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania we własność” – powiedział na konferencji prasowej Soszyński. Dodał, że w stolicy jest łącznie ok. 447 tys. uprawnionych do tego uwłaszczenia. Wyraził przekonanie, że do końca roku połowa mieszkańców uprawnionych do przekształcenia gruntu we własność otrzyma zaświadczenia. Jego zdaniem cały proces powinien zakończyć się w połowie 2020 roku.

Wiceprezydent wyjaśnił, że mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mogą sprawdzić na stronie: „warszawa19115.pl/przeksztalcenia”, czy ich nieruchomość została przekształcona. Choć wyszukiwarka już działa, to jednak nie zawiera pełnych danych. Według deklaracji Soszyńskiego, wszystkie informacje na temat przekształconych nieruchomości mają się w niej znaleźć najpóźniej do końca grudnia.

Robert Soszyński podkreślił, że osoby, które dostaną zaświadczenia w przyszłym roku, nie znajda się w gorszej sytuacji od tych, którzy otrzymali je lub otrzymają do końca grudnia 2019 roku. Będą mogły skorzystać z bonifikaty, a ponadto nie będą płaciły za użytkowanie wieczyste nieruchomości za 2020 rok.

Wiceprezydent przypomniał, że mieszkańcy, którzy otrzymali zaświadczenie z urzędu dzielnicy potwierdzające przekształcenie, aby skorzystać z bonifikaty, powinni zgłosić to do urzędu dzielnicy. Gdy wniosą już opłatę jednorazową, otrzymają zaświadczenie potwierdzające spłatę należności.

W 2019 roku użytkownicy wieczyści byli zobowiązani do uiszczenia rocznej opłaty za użytkowanie. Przy jednorazowej wpłacie z bonifikatą warszawiacy otrzymają zwrot części rocznej opłaty za użytkowanie, gdyż jednorazowa wpłata z bonifikatą jest niższa od rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Radni opozycji w rozmowie z PAP krytycznie ocenili tempo wydawania zaświadczeń. „Miasto Stołeczne Warszawa miało bardzo dużo czasu, aby się do tego przygotować, lecz tego nie uczyniło” – powiedział radny PiS Dariusz Lasocki. W podobnym tonie wypowiedział się wiceprzewodniczący Rady Warszawy Dariusz Figura. W jego ocenie do realizacji tego zadania skierowano zbyt małą liczbę urzędników.

Figura zarzucił ponadto władzom, że pobierając opłaty za użytkowanie wieczyste w 2019 roku sięgnęło „tak naprawdę po nieoprocentowany kredyt”. Wyjaśnił, że wiadomym było, iż pieniądze trzeba będzie zwrócić. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *