Mazurek: Andrzej Zielonacki kandydatem klubu PiS do TK

— Beata Mazurek (@beatamk) 26 maja 2017

Zielonacki – adwokat z Poznania – jest kandydatem
na miejsce sędziego Stanisława Biernata, którego kadencja jako sędziego
TK kończy się 26 czerwca.

Biernat został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego 13 czerwca 2008, w
miejsce kończącego swoją kadencję Jerzego Stępnia. Urząd sędziego TK
objął 26 czerwca 2008 po złożeniu ślubowania. 3 grudnia 2010 powołany na
wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Biernat przebywa do końca swojej kadencji na urlopie, którego wykorzystanie zaleciła mu prezes TK Julia Przyłębska.

10 stycznia zespół prasy i informacji TK podał, że Biernat „został
skierowany do wykorzystania części zaległego urlopu w okresie od 9
stycznia do 31 marca 2017 r.”.

14 marca Biernat wysłał list do prezes Przyłębskiej, w którym –
stosownie do jej wskazań – przedstawił propozycje dotyczące swej
działalności sędziowskiej po skończeniu „narzuconego mu urlopu”, czyli
po 31 marca 2017 r. „Uprzejmie deklaruję stanowczy zamiar rozpoczęcia
pełnienia funkcji w Trybunale od 1 kwietnia 2017 r.” – napisał wtedy
Biernat.

Ostatecznie prezes TK napisała do Biernata, że od 1 kwietnia do 26 czerwca udzieliła mu urlopu wypoczynkowego.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *