Łapiński: W projektach ustaw o KRS i SN uwzględniono warunki brzegowe prezydenta

W mijającym tygodniu sejmowa komisja sprawiedliwości skończyła prace nad prezydenckimi projektami o Sądzie Najwyższym. Przyjęła wszystkie poprawki PiS. W najbliższą środę w Sejmie odbędzie się II czytanie tego projektu oraz projektu o Krajowej Radzie Sądownictwa, którym komisja zajmowała się we wtorek.

Łapiński, pytany w radiowej Trójce, co prezydent myśli o poprawkach wniesionych do projektów, stwierdził: „Prezydent mówił, że jest kilka takich rzeczy, na których mu bardzo zależy – warunków brzegowych”. Jak dodał, od zachowania tych warunków, prezydent uzależniał „czy później te ustawy podpisze”. „W skrócie mówiąc, czy na koniec tych prac pozna swoje ustawy (…). I w tej chwili wydaje się, że te wszystkie warunki brzegowe zostały zachowane” – powiedział prezydencki rzecznik.

Przypomniał, że prezydent przygotowując swoje ustawy i przesyłając je do Sejmu mówił, że jest on władzą ustawodawczą, niezależną od prezydenta i w toku prac parlamentarnych mogą być nanoszone poprawki.

„Spokojnie poczekamy do kolejnych czytań, do tego, czy w toku dalszych prac jeszcze w Sejmie, czy w Senacie nic nie zostanie zmienione. (…). Prezydent spokojnie będzie się przyglądał. Ministrowie, którzy w tym uczestniczyli zdadzą relację prezydentowi. Prezydent sam te ustawy po poprawkach sczyta. I spokojnie, mając jeszcze trochę czasu, będzie podejmował decyzje” – powiedział Łapiński.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS) podkreślał, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest przez ludzi wyczekiwana, bo przez ostatnie kilkadziesiąt lat zauważyli, „że wymiar sprawiedliwości stał się państwem w państwie”. „Ta reforma jest konieczna i ona ma kilka etapów” – zaznaczył.

Projekt krytykowali natomiast, obecni w radiowym studiu, przedstawiciele opozycji.

„Nie mamy tutaj do czynienia z żadną reformą. Mamy tutaj do czynienia z ustawami czysto kadrowymi. Z ustawami, które mają wywracać Sąd Najwyższy, podporządkowywać go woli polityków” – powiedział Marcin Kierwiński (PO). Jak dodał, ma wrażenie, że Pałac Prezydencki „skapitulował, pogodził się z tą kapitulacją i nic już nie chce zrobić”.

W ocenie Barbary Dolniak (N), prezydenckie projekty, które wychodzą z sejmowej komisji sprawiedliwości po przyjętych przez nią poprawkach, „zasadniczo różnią się od prezydenckiego projektu i to zarówno, jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, jak i Sąd Najwyższy”.

Z kolei PSL uważa, że prezydent podpisze te ustawy, „choć duch tych ustaw jest taki, jak był na początku proponowany przez Prawo i Sprawiedliwość”. „Nie dołożymy ręki do działań, które są jawnie sprzeczne z Konstytucją” – zapowiedział Jarosław Kalinowski.

Zdaniem Grzegorza Długiego (Kukiz’15) efekty prac nad ustawami „na razie idą w kierunku – być może akceptowanym dla prezydenta – być może trudno akceptowanym dla prawników”.

Goście sobotniej audycji poruszyli także kwestie prac nad zmianami w Kodeksie wyborczym. Prowadzi je sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w Kodeksie wyborczym. W piątek poinformowano, że Państwowa Komisja Wyborcza w związku z powtarzającymi się zarzutami o fałszowanie wyborów zrezygnowała z udziału w pracach, rozpatrującej projekt zmian w Kodeksie wyborczym, autorstwa PiS.

„Lepiej byłoby, gdyby PKW uczestniczyła jednak w tych pracach. (…) To w znacznej mierze ta instytucja organizuje i przeprowadza wybory” – powiedział minister Łapiński. Odniósł się także do podnoszonego m.in przez opozycję problemu, jaki miałby powstać na skutek likwidacji głosowania korespondencyjnego, co może utrudnić głosowanie osobom niepełnosprawnym. „To jest rzecz, która będzie też przez prezydenta analizowana” – powiedział.

Wiceminister Sellin wskazywał na korzyści, jakie powstaną z wprowadzenia nowych przepisów. „W ordynacji wyborczej do samorządów zmierzamy do większej transparentności i większej partycypacji obywateli w tych wyborach” – powiedział. Jak tłumaczył, partycypacja obywateli będzie zapewniona m.in. poprzez prawo do zgłaszania skarg obywatelskich.

Propozycje zmian w Kodeksie wyborczym ostro krytykowała natomiast opozycja.

Poseł Długi, podkreślał, że w wyborach chodzi również o to, by dawały one obywatelom możliwość wyrażenia swojej politycznej woli. „Obawiam się, że te zmiany, które są wprowadzone, idą w przeciwnym, w totalnie przeciwnym kierunku” – powiedział poseł Kukiz’15, dodając, że „zabijamy demokrację”.

Z kolei posłanka Nowoczesnej oceniła, że „ten projekt niszczy największą zaletę – niezależność samorządów, samorządność obywateli”. „Ten projekt ustawy demoluje niezależność samorządów, (…) należy go wyrzucić do kosza” – powiedziała Dolniak.

Zdaniem posła Kierwińskiego, propozycje PiS mają się przyczynić do wygrania przez partię wyborów.

Poseł PSL, przypomniał natomiast, że PiS nie jest pierwszym ugrupowaniem politycznym w Polsce od 1990 roku , który przed wyborami „próbuje majstrować i gmerać przy ordynacji wyborczej”. „Wszystko już było. Natomiast zawsze kończyło się to tak, że ci, którzy próbowali gmerać – przegrywali” – powiedział Kalinowski. 

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.