Komisja nadzwyczajna przyjęła zapisy dot. komisarzy wyborczych

Piątek był kolejnym dniem prac sejmowej komisji nadzwyczajnej nad
projektem PiS ws. zmian m.in. w Kodeksie wyborczym. Komisja zaczęła
prace we wtorek od zmian dot. samorządów, w nocy z czwartku na piątek
przystąpiła do prac na Kodeksem wyborczym. Komisja przerwała prace w
piątek po godz. 21, wznowi je w poniedziałek rano. Przed posłami m.in.
rozpatrzenie zapisów dot. powoływania składu PKW.

Komisja opowiedziała się m.in. za zmianą przewidującą, że to powiatowy komisarz wyborczy dokona podziału gminy na obwody głosowania. Przegłosowano też zniesienie głosowania korespondencyjnego. Posłowie opozycji wnioskowali o odrzucenie tego zapisu w całości, na co komisja się nie zgodziła.

Zdaniem Mariusza Witczaka (PO), zapis o podziale gminy na obwody przez komisarzy, to „podstawowa trucizna” projektowanej ustawy. „Chcecie tak kroić okręgi wyborcze, żeby wygrywać wybory” – oświadczył.

Łukasz Schreiber (PiS) poinformował, że „planowane jest złożenie poprawki, by komisarzami wyborczymi nie mogły być osoby należące do partii politycznych”. „Istota tej propozycji polega na tym, aby zabrać dzisiejsze uprawnienia osobom, które są wybitnie zainteresowane tym, aby takich zmian dokonywać, czyli kandydującym w wyborach” – przekonywał. Po wprowadzeniu tej zmiany – jak wskazywał – podziału gminy będą dokonywać „niezależni urzędnicy”.

Ponadto komisja – pomimo sprzeciwu opozycji – przegłosowała zniesienie głosowania korespondencyjnego. A także przyjęła zmianę, która zakłada, że protokoły – w dwóch kopiach – będą sporządzane odręcznie po zakończeniu głosowania. Dopiero po ich podpisaniu dane będą wprowadzane do systemu elektronicznego.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.