Każdy kto wie o krzywdzie dziecka może zawiadomić sąd, także anonimowo

Odnosząc się do nagłośnionej przez media, bulwersującej sprawy zabójstwa 6-miesięcznego Maksymiliana z Rzeszowa, sędzia wskazała, że wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę lub podejrzenie, że krzywdzone może być dziecko powinny składać zawiadomienia, choćby anonimowe do sądów rodzinnych.

„Czasami ktoś ma jakąś informację, że coś się dzieje złego, ale nie jest do końca pewny. Nie musi pisać, może przyjść do sądu i porozmawiać np. z kuratorem o swoich podejrzeniach” – powiedziała Hildebrand-Mrowiec i dodała, że sądy weryfikują wszystkie takie zawiadomienia.

Sędzia podkreśliła przy tym, że zgodnie z nowymi przepisami osoby, które mają wiarygodną informację o popełnieniu najcięższych przestępstw wobec dzieci, takich jak ciężki uszczerbek na zdrowiu czy zgwałcenie mają nie tylko możliwość, ale prawny obowiązek zawiadomienia odpowiednich służb.

Od połowy lipca obowiązują nowe przepisy, zwiększające karnoprawną ochronę dzieci – ofiar przestępstw. Zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę i rzecznika praw dziecka Marka Michalaka nowelizacja, podwyższa kary za najcięższe przestępstwa wobec dzieci takie jak ciężki uszczerbek na zdrowiu czy molestowanie seksualne. Nakłada również na obywateli obowiązek reagowania, jeśli wiedzą o takich przestępstwach.

„Osoba, która w tym przypadku ma wiarygodną informację o usiłowaniu lub dokonaniu przestępstwa na szkodę dziecka, ma obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję, jeśli tego nie zrobi poniesie odpowiedzialność karną” – przypomniała Hildebrand-Mrowiec.

Sędzia zwróciła również uwagę, że osoby takie jak kuratorzy, pracownicy społeczni czy funkcjonariusze policji powinni być szczególnie „uwrażliwieni” na przypadki, gdy można podejrzewać, że dziecku dzieje się krzywda. „Jeżeli mają informację, że w tej rodzinie dochodzi do przemocy, powinni każdą informację weryfikować i nie dowierzać opiekunom dzieci, jeżeli tłumaczą siniaki lub jakieś inne uszkodzenia ciała, że powstały w wyniku np. upadku. Rodzice czy opiekunowie bardzo często kłamią, nie chcą powiedzieć prawdy, a my powinniśmy być na to szczególnie wyczuleni” – powiedziała.

„Musimy więcej uwagi poświęcać sygnałom, nawet jednostkowym, że w danej rodzinie doszło do przemocy, że ktoś miał informacje, widział jak dziecko było szarpane, bite. Służby muszą ze sobą współpracować, aby nie doszło do takich tragicznych sytuacji jak w Rzeszowie” – podkreśliła.

6-miesięczny Maksymilian z Rzeszowa zmarł w szpitalu na skutek licznych obrażeń ciała, w tym głowy. Podejrzanym o zabójstwo chłopca jest znajomy rodziców Grzegorz B. – były pracodawca ojca dziecka, który usłyszał już zarzut zabójstwa dziecka oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 2,5 letnią Leną, siostrą Maksymiliana. Rodzina Maksymiliana miała założoną tzw. niebieską kartę.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *