Gersdorf: Odejdę, jeśli ustawa o SN wejdzie w życie

W czwartek komisja sprawiedliwości będzie kontynuowała prace nad zgłoszonym przez prezydenta Andrzeja Dudę projektem ustawy o SN. Komisja przerwała prace po godz. 1.00, w nocy ze środy na czwartek. Dotychczas opracowała 85 ze 132 artykułów projektu. Przyjęła też kilkanaście poprawek PiS.

74-stronicowy projekt o SN zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat; utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta.

W środę posłowie PiS przedłożyli 35 poprawek do projektu – komisja przyjęła ich kilkanaście; wszystkie dotychczas omówione. Poszerzają one m.in. autonomię mającej powstać w SN Izby Dyscyplinarnej.

Burzliwe dyskusje wywołał zapis projektu o tym, że w stan spoczynku sędziowie SN przechodziliby po ukończeniu 65. roku życia (wiek ten skończyła niedawno I prezes SN Małgorzata Gersdorf) – chyba że prezydent zgodziłby się na ich wniosek o przedłużenie służby na 3 lata, poparty zaświadczeniem lekarskim o dobrym zdrowiu (dziś wiek stanu spoczynku w SN to 70 lat – PAP). Sędzia SN – kobieta mogłaby przejść w stan spoczynku po 60. roku życia.

I prezes SN, Małgorzata Gersdorf odnosząc się do proponowanych w ustawie zmian, zapowiedziała w czwartek w Radiu Zet, że „jeżeli ustawa o SN wejdzie w życie w tym kształcie, który zaproponował prezydent, to odejdzie ze stanowiska” I prezes Sądu Najwyższego. „Odejdę, ale nie dlatego, że mam sklerozę, tylko dlatego, że nie jestem w stanie zaakceptować tej ustawy” – podkreśliła.

W ten sposób odniosła się do swoich słów nt. obecności sędziów Sądu Najwyższego na lipcowych manifestacjach przeciwko reformie sądownictwa, w których zapewniała, że „sędziowie SN nie chodzili z żadnymi świeczkami” na tzw. „łańcuchy Światła”, na których palono świece w ramach protestu.

Po tych słowach internauci wytknęli jej, że „mówi nieprawdę, bądź ma sklerozę”. Na dowód tego opublikowali jej zdjęcia z tychże demonstracji, na których I prezes trzyma w ręku świeczkę. Rzeczniczka PiS, Beata Mazurek, komentując te słowa, napisała na Twtterze, że to „wstyd”.

„Oczywiście byłam pod SN, kiedy odbyła się ta demonstracja; miałam świece, bo wszyscy mieli” – przyznała w czwartek Gersdorf. Jak tłumaczyła, „poszła tam, by podziękować wszystkim obywatelom” za ich wkład w walkę o niezawisłość sędziowską. „Nie chodziłam ze świeczkami, poszłam tam podziękować, a że dostałam od organizatorów świeczkę, to wzięłam tę świeczkę; było ciemno” – zaznaczyła.

Dopytywana, czy inni sędziwe SN także odejdą ze swoich stanowisk po wprowadzeniu w życie zmian w SN, powiedziała: „Nie wiem, bo nawet nie śmiem pytać kolegów sędziów, co oni zrobią”. „Moje odejście będzie związane z ustawą i jej kształtem” – podkreśliła. Jak dodała, obecnie „mamy 81 sędziów SN, bo nie trwa proces” przyjmowania przyrzeczenia sędziów przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Gersdorf, odnosząc się do środowych prac komisji sprawiedliwości, podkreśliła, że poprawki do ustawy autorstwa PiS przywracają” ustawę prezydencką do stanu, który „wymarzył sobie pan minister Zbigniew Ziobro”. Na pytanie, czy możemy spodziewać się ponownego weta prezydenta Andrzeja Dudy, odparła: „Nic dwa razy się nie zdarza, ale nadzieje trzeba mieć”.

„W ogóle nie podoba mi się ustawa, bo łamie to co nazywamy trójpodziałem władzy” – podkreśliła. Jej zdaniem, zamiany w ustawie oznaczają, że „sędziowie są uniezależnieni od władzy wykonawczej, tj. od ministra”.

Jak oceniła, od dwóch lat powielane są „nieprawdziwe argumenty” na złe funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości, które wspierają chęć zmian w sądownictwie. Są to jej zdaniem: opieszałość sądów i dezubekizacja. Gersdorf uważa, że Sąd Najwyższy „jest młodym sądem” i nie ma w nim „sędziów uwikłanych”. Jak zapewniła, nawet „ludzie po 65-roku życia nie zawsze są uwikłani” w działania partyjne. (PAP)

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *