Domowa kwarantanna z powodu koronawirusa: Załatw sprawy urzędowe przez internet [Krok po kroku]

&lt![CDATA[

Pozyskanie zaświadczenia, odpisu czy złożenie wniosku to najczęstsze sprawy, z którymi petenci udają się do urzędu. Mając profil na urzędowej platformie internetowej załatwienie ich bez kolejki i wychodzenia z domu to już nie problem. Choć jest nie mało formalności.

Co to jest ePUAP?

To skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – miejsca, gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Nie ograniczają cię godziny pracy urzędów – sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie musisz podpisywać ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Profil zaufany

Jednak, by załatwić sprawę, samo konto na ePUAP jeszcze nie wystarczy. Do finalizacji potrzebny jest bezpłatny profil zaufany lub płatny certyfikatem kwalifikowanym.

Profil zaufany to zestaw danych w postaci elektronicznej, podpisanych przez osobę potwierdzającą oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na ePUAP.

Zakładając konto na ePUAP tworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się profilem zaufanym.

Użytkownik posiadający profil zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi profilu zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Zmiana danych profilu zaufanego przez użytkownika powoduje jego unieważnienie.

Sprawdź, jak krok po kroku założyć profil zaufany na 1 z 2 sposobów. Wybierz, jak chcesz załatwić sprawę.

Za pomocą internetowego konta bankowego

Konto bankowe wykorzystuje się do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Profil zaufany wykorzystuje do identyfikacji tylko podstawowe informacje: imię nazwisko oraz numer PESEL. Za pomocą konta bankowego założysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu.

Profil zaufany można także potwierdzić na pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej.

Krok po kroku do profilu zaufanego

Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię albo wejdź na stronę profilu zaufanego.

Zaloguj się na swoje konto bankowe.Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego.Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania przez system tego banku.Jeżeli nie możesz lub nie chcesz zakładać profilu zaufanego za pomocą konta w banku – możesz założyć go w punkcie potwierdzającym. Szczegóły znajdziesz w opcji załatwienia sprawy w punkcie potwierdzającym.Za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznegoJeżeli masz kwalifikowany podpis elektroniczny, możesz go użyć do założenia profilu zaufanego. Dzięki temu profil zaufany założysz od ręki, bez wychodzenia z domu — wystarczy, że podpiszesz wniosek o potwierdzanie profilu zaufanego.Jeżeli nie masz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, załóż profil zaufany w inny sposób – przez internet za pomocą konta bankowego lub w punkcie potwierdzającym.

Jak założyć profil zaufany

Wejdź na stronę profilu zaufanego.Kliknij Zarejestruj się.Wypełnij formularz.Kliknij Zarejestruj się.Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.Wyświetli się kolejny komunikat, który potwierdzi, że twój wniosek o profil zaufany został pomyślnie złożony. Pojawią się 2 opcje do wyboru: Wyświetl listę punktów potwierdzających oraz potwierdź wniosek certyfikatem kwalifikowanym. Koniecznie wybierz opcję potwierdzenia certyfikatem kwalifikowanym.Uruchom aplikację PZ Signer.Kliknij Rozpocznij proces podpisu.Kliknij Przejdź do podpisu. Poczekaj, aż pojawi się możliwość wyboru/wskazania certyfikatu kwalifikowanego .Kliknij Podpisz dokument .W nowym oknie wprowadź PIN.Potwierdź wykonanie kroków w aplikacji PZ Singer.Wrócisz do przeglądarki internetowej. Kliknij Potwierdź wykonanie kroków.

Jeśli posiadasz już konto na ePUAP załatwienie ich online to nie problem.

Jeśli nie masz konta na ePUAP

Wejdź na epuap.gov.pl.Kliknij Zarejestruj się.Wypełnij krótki formularz.Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który musisz potwierdzić.Zaloguj się na założone konto.Zacznij korzystać z ePUAP. Szczegóły znajdziesz w sekcji

Jeśli masz konto na ePUAP. Jak załatwić sprawę?

Jeśli masz już konto. Musisz wejść na epuap.gov.pl.

Zalogować sięWybrać sprawę urzędową, którą chcesz załatwić online.Podpisać wniosek o usługę profilem zaufanym.Wysłać wniosek online.Czekać na załatwienie sprawy lub odpowiedź urzędu.

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP

Coraz więcej spraw możesz załatwić przez internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia swoje usługi na platformie ePUAP. Są to między innymi:

 samorządy, w tym urzędy gminy – złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,USC (urzędy stanu cywilnego) – uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub innych dokumentów; zgłoś urodzenie dziecka,ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),US (urzędy skarbowe) – sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,KRK (Krajowy Rejestr Karny) – pobierz zaświadczenie o niekaralności,UP (urzędy pracy) – zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych – sprawdź swoje dane i dokumenty,inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne – zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny; wyślij pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy.
]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *