Członkowie KRS z PiS: Stanowisko Rady ws. wniosku do TK jest „pozaprawne”

W piśmie do przewodniczącego KRS Dariusza Zawistowskiego, do którego dotarła PAP, posłowie Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz oraz senatorowie Rafał Ambrozik i Stanisław Gogacz protestują przeciwko – jak to nazwali – „niedopuszczalnej manipulacji, polegającej na tym, że Krajowa Rada Sądownictwa ukryła przed opinią publiczną swoje stanowisko z dnia 26 maja 2017 r.” dotyczące wniosku prokuratora generalnego do TK ws. ustawy o KRS.

Jak twierdzą, że Rada nie przekazała tego stanowiska do Trybunału i „w trybie pozaprawnym” podjęła w tej sprawie drugie, odmienne stanowisko.

Posłowie i senatorowie podpisani pod pismem do przewodniczącego KRS twierdzą, że stanowisko z 6 czerwca różni się od tego podjętego 26 maja tym, że pomija „istotną część uzasadnienia, w tym kluczowy jego argument, że +(…) z perspektywy konstytucji dopuszczalne są różne warianty określania kadencji członków KRS (…)+”.

„Argument ten jest pełni zasadny, ale wygląda na to, że ktoś w Radzie albo poza nią przestraszył się, że taki argument, choć słuszny, to może być istotny w debacie nad nowelizacją ustawy o KRS i może skutecznie uzasadniać zmiany kadencji członków Rady przewidywane w tamtej nowelizacji, a którym to zmianom KRS jest przeciwna” – czytamy w piśmie.

„Odnosimy wrażenia, że Rada przestraszyła się prawdy, którą przez nieuwagę wyraziła w stanowisku z 26 maja (…) dlatego to stanowisko zostało ukryte, a w zamian przyjęto stanowisko z 6 czerwca, już pomijające ten kluczowy, ale niewygodny argument” – napisano.

Parlamentarzyści PiS wnoszą o „pilne przedstawienie niniejszego pisma na posiedzeniu Rady i pełne wyjaśnienie tej zdumiewającej manipulacji”.

W kwietniu Zbigniew Ziobro wniósł do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją zapisów ustawy o KRS z 2011 r. „Intencją wniosku jest ostateczne uniknięcie ewentualnych wątpliwości dotyczących rozwiązań w nowelizacji ustawy o KRS, nad którą pracuje Sejm” – podkreślono wtedy w komunikacie Prokuratury Krajowej. Wniosek został złożony – jak dodano – „w trosce o respektowanie konstytucyjnych zasad państwa prawa”.

W stanowisku 6 czerwca KRS uznała, że wniosek Prokuratora Generalnego jest całkowicie nieuzasadniony. Rada wskazała, że zaskarżone przepisy – w jej ocenie – są konstytucyjne.

Sejm kończy prace nad rządowym projektem zmian w przepisach o KRS. Zgodnie z nim oprócz wygaszenia kadencji 15 członków Rady będących sędziami (ich następców wybrałby Sejm), mają też być wygaszone kadencje sześciu parlamentarzystów wybranych do KRS przez Sejm i Senat. (PAP)

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *