Burzliwe głosowanie na członków KRS. „Trzeba anulować, bo my przegramy”. Opozycja: Oszustwo

&lt![CDATA[

Do KRS Sejm wybrała zgłoszonych przez PiS posłów Marka Asta (uzyskał 234 głosy), Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego oraz Kazimierza Smolińskiego (wszyscy trzej po 233 głosy). Niezbędnej większości nie uzyskały zgłoszone przez Koalicję Obywatelską Kamila Gasiuk-Pihowicz (199 głosy) oraz przez Lewicę Joanna Senyszyn (196 głosów).

Było to drugie z głosowań nad kandydaturami do KRS. Pierwsze z głosowań zostało przerwane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Marszałek zapytała czy nowi posłowie mają problem z głosowaniem. Z nagrania na stronie Sejmu wynika, że do marszałek podeszła kobieta, która powiedziała, że „jest problem”. Marszałek zapytała czy anulować głosowanie. Na sali pojawiły się głosy, żeby nie anulować. Na nagraniach na stronie internetowej Sejmu słychać też kobiecy głos: „Trzeba anulować, bo my przegramy, za dużo osób (…)”.

„Jest prośba posłów PO, że nie działa (system do głosowania – PAP)” – powiedziała Witek. Następnie marszałek zapytała, czy „przegłosujemy reasumpcję?”; siedząca obok marszałek Sejmu osoba z Kancelarii wskazał, że „to musi być wniosek (o reasumpcję), to nie można tak”. „Wszyscy posłowie zagłosowali, ci, którzy są na sali, wszyscy oddali głos” – zaznaczył.

Posłowie skandowali „wyniki, wyniki”! „Skandal”! Po chwili Witek poinformowała, że „zgodnie z decyzją marszałka” anulowała przeprowadzone głosowanie.

Wywołało to oburzenie posłów opozycji. „Czy zamierzacie w sytuacji, gdy będziecie przegrywali głosowania blokować ogłaszanie ich wyników? (…) To łamanie zasad parlamentaryzmu” – oświadczył Tomasz Lenz (KO).

Przeprowadzone zostało powtórne głosowanie, w którym wybrano czterech posłów PiS do KRS. Powtórzenie głosowania wywołało oburzenie posłów opozycji.

„Ponieważ był wniosek o reasumpcję tamtego głosowania ogłoszę krótką przerwę i zwołam konwent seniorów” – powiedziała Witek po ogłoszeniu wyników. Jak dodała, że na pytanie na jakiej podstawie anulowała głosowanie powiedziała, że na takiej samej jak poprzednie, gdy poseł Borys Budka stwierdził, że nie działa mu karta do głosowania. Po przerwie marszałek powiedziała: „Nie będzie reasumpcji głosowania”.

Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski zażądał powtórzenia głosowania. Gawkowski wskazał, że zarejestrowana została wypowiedź „jednej z posłanek PiS”, która według niego miała powiedzieć do marszałek, że należy powtórzyć głosowanie, ponieważ PiS przegra.

Posłowie opozycji skandowali: „Oszustwo”. Marszałek Witek oświadczyła, że wobec wyczerpania porządku dziennego obrad zakończyło się posiedzenie Sejmu.

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. Składa się z 25 członków. W jej skład wchodzą: I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwości, 15 sędziów wybranych przez Sejm oraz czterech posłów i dwóch senatorów.

Przed wyborem posłów do KRS Posłowie opozycji apelowali do PiS o pluralizm, by uszanować zgłoszenia dwóch największych klubów opozycyjnych na członków Rady. „Zachowajmy dobre zwyczaje parlamentarne” – podkreślał przewodniczący klubu KO Borys Budka.

„Składamy ofertę państwu, żeby zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, kandydatów do KRS zgłoszono i wybrano zgodnie z obowiązującym parytetem. Zwracam się do przedstawicieli klubu parlamentarnego PiS – apeluję, by uszanować zgłoszenia dwóch największych klubów opozycyjnych w Sejmie i zobowiązuję się do tego, że połowa spośród kandydatów Senatu do KRS będzie oddana mniejszości w Senacie” – zapewnił Budka. Senat jeszcze nie wybierał swoich dwóch przedstawicieli do KRS.

O poszanowanie pluralizmu w KRS zaapelowała także Anna Maria Żukowska (Lewica). Podkreśliła, że jej klub nie zamierza być opozycją totalną. „Bardzo proszę o uszanowanie pluralizmu, i o to, żeby państwo wycofali dwójkę swoich kandydatów lub żeby po prostu Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało na kandydatów, kandydatki zgłoszone przez ugrupowania opozycyjne” – powiedziała Żukowska.

Do tych apeli odniósł się poseł PiS Dominik Tarczyński. „Mówicie o pluralizmie, a ile wicemarszałków ma największy klub w Senacie (klub PiS)? – pytał. Wskazał także na głosowania opozycji w komisjach. „Demokracja i ten pluralizm jest dobry, kiedy macie większość, a kiedy nie macie większości, to jest demokratura, czy tak?” – dodawał poseł Tarczyński.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *