Bodnar: Mechanizmy ochrony naszych praw są ograniczane

„Są poszczególne grupy, które są zmianami prawnymi dotknięte i w zasadzie nie mają one możliwości ochrony swoich praw” – ocenił. Dodał, że fundamentalne są również zmiany, które dotykają sądów, w tym „zmiana sposobu powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz skrócenie kadencji dotychczasowych członków, wygaszenie ich mandatów, a także nowelizacja prawa ustroju o sądach powszechnych, która doprowadzi do wymiany prezesów sądów, przewodniczących wydziałów, wizytatorów, a nawet rzeczników prasowych sądów”.

„Co więcej, obecny rząd – żeby być sprawiedliwym – moim zdaniem ma całkiem przyzwoite działania w sferze praw społecznych, polityki socjalnej, np. cały program dotyczący mieszkalnictwa. Nie można tu złego słowa powiedzieć, że nie ma tu głębszego myślenia i pomysłu, jak to rozwiązać. Tylko powstaje pytanie, czy w zamian za lepszą ochronę socjalną i prawa społeczne, my oddajemy nasze prawa i wolności obywatelskie” – powiedział Bodnar.

Rzecznik praw obywatelskich, dodał, że sprawy, z którymi ludzie się do niego zwracają, „w zasadzie istnieją od lat”. „I czy to ta władza, czy inna, one w pewnym sensie są dość podobne” – ocenił.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *