Będą bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Prezydent podpisał ustawę

&lt![CDATA[ Likwidacja użytkowania wieczystego 1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy zostanie przekształcone we własność użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi, na przykład blokami i domami jednorodzinnymi. Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Równocześnie rząd będzie przygotowywał rozwiązania, które umożliwią docelową likwidację użytkowania […]

Zawieszenie stosowania niektórych przepisów ustawy o SN: PK zgłasza udział w postępowaniu

&lt![CDATA[ Sąd Najwyższy – w związku z rozpoznawaniem sprawy, która dotyczyła odwołania od decyzji ZUS o ustalenie obowiązku ubezpieczenia – zwrócił się dwa tygodnie temu do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. SN postanowił też […]

KRS: Wycofano kolejne dwie kandydatury na sędziów SN

&lt![CDATA[ Jak przekazało biuro Rady, do KRS wpłynęło dotychczas 215 kandydatur na sędziów SN, a 13 kandydatów złożyło oświadczenia o cofnięciu zgłoszenia. Swoje kandydatury wycofało już pięciu sędziów, dwóch adwokatów, dwóch pracowników naukowych, notariusz, radca prawny, prokurator i specjalista Biura Studiów i Analiz SN. Cofnięto siedem kandydatur złożonych do Izby Dyscyplinarnej, cztery do Izby Kontroli […]

Jak wycofać pozew w postępowaniu cywilnym

&lt![CDATA[ Cofnięcie pozwu jest wyrazem rezygnacji powoda z kontynuacji postępowania rozpoczętego wskutek wniesienia pozwu. Powód cofa w ten sposób swoje żądanie udzielenia mu ochrony prawnej na podstawie okoliczności faktycznych, które przytoczył w pozwie. Prawo do zakończenia przez powoda w taki sposób postępowania wynika z faktu, iż to on jest dysponentem procesu (por. postanowienie SO w […]

Zmiana nazwiska po ślubie w 5 krokach: Kiedy i jak zaktualizować dane osobowe

&lt![CDATA[ Zmiana nazwiska oznacza konieczność wymiany dowodu, prawa jazdy, paszportu czy dowodu rejestracyjnego pojazdu. W pierwszej kolejności, po otrzymaniu skróconego odpisu aktu małżeństwa, powinniśmy dokonać zmiany danych w dokumencie tożsamości. Dowód należy bowiem wymienić niezwłocznie, mimo że dokument traci ważność po czterech miesiącach od daty ślubu. 1. Odbierz akt zawarcia małżeństwa W przypadku ślubu cywilnego, […]