Zakończył się drugi dzień debaty nad nowelą ustaw sądowych

&lt![CDATA[ Senat rozpatruje nowelizację ustaw sądowych od środy. Pierwszego dnia posiedzenia o noweli wypowiadali się przedstawiciele resortu sprawiedliwości, m.in. szef MS Zbigniew Ziobro, a wcześniej pytania na jej temat zadawano senatorom sprawozdawcom komisji ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji – reprezentującej większość wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej (Lewica) i senatorowi z mniejszości Markowi Pękowi (PiS). W […]

Bodnar: Przyjęcie ustawy dyscyplinującej sędziów to droga do prawniczego polexitu

&lt![CDATA[ Bondar w swoim wystąpieniu w Senacie ocenił nowelizację jednoznacznie negatywnie, jako naruszającą konstytucję oraz łamiącą podstawowe zasady polskiego porządku prawnego. Jego zdaniem ustawa ta stoi w sprzeczności z zobowiązaniami Polski wobec UE i godzi w ochronę prawną gwarantowaną Europejską Konwencją Praw Człowieka. „Uważam, że uchwalenie ustawy może zakwestionować uczestnictwo Polski w wymiarze prawnym UE […]

Sędzia Zabłocki: W nowelizacji ustaw sądowych rozwiązania jawnie niekonstytucyjne

&lt![CDATA[ Prezes Izby karnej SN przez ponad cztery godziny odpowiadał w czwartek na pytania senatorów ws. procedowanej od środy przez Senat ustawy reformującej sądy. Sędzia Zabłocki zauważył, że nowelizacja zmienia tryb wyboru i powołania I prezesa SN. „Ważne jest to, aby ten wybór był uczciwy i aby kandydaci posiadali mandat zaufania płynący z wewnątrz całego […]

Opinia rzecznika TSUE: Państwa nie mogą masowo przechowywać danych osobowych

&lt![CDATA[ W 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że masowe gromadzenie i przetrzymywanie danych jest niezgodne z unijną dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej, opartą na Karcie praw podstawowych UE. Francja, Belgia i Wielka Brytania, w których w ostatnich latach doszło do poważnych zamachów terrorystycznych, uważają, że dostęp do danych może pomóc w zapobieganiu takim zdarzeniom. […]

23 stycznia posiedzenie trzech Izb SN ws. sędziów wyłonionych przez nowy skład KRS

&lt![CDATA[ Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub […]

W Senacie nowela ustaw sądowych: Komisje za odrzuceniem. PiS za przyjęciem ustawy bez poprawek

&lt![CDATA[ Senat zajmuje się w środę nowelizacją ustaw sądowych rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Wcześniej senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem noweli w całości. Przez kilka godzin w Senacie zadawano pytania dot. nowelizacji ustaw sądowych senatorom sprawozdawcom komisji ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji – reprezentującej […]

Senackie komisje wnioskują o odrzucenie nowelizacji ustaw sądowych

&lt![CDATA[ We wtorek komisje po ponad trzech godzinach obrad zakończyły swoje – rozpoczęte jeszcze w zeszłym tygodniu – posiedzenie. Wniosek, zgodnie z którym komisje zarekomendują Izbie odrzucenie ustawy, zgłosił senator Marek Borowski (KO). Wniosek Borowskiego poparło 17 senatorów z komisji, przeciw było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu. Z kolei senator Marek Pęk (PiS) […]

Parlamentarny zespół obrony praworządności debatował nad nowelizacją ustaw sądowych

&lt![CDATA[ W skład prezydium zespołu wchodzą: Piotr Zientarski jako przewodniczący i czterech wiceprzewodniczących: Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), Marek Biernacki (PSL-Koalicja Polska), Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) oraz Krzysztof Brejza (KO). Posiedzenie otworzył marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który po angielsku podziękował za przybycie wszystkim gościom. „Jestem chirurgiem, a nie prawnikiem. Wielu z nas jest prawnikami, ale historia zdecydowała, że […]

Komisja Europejska chce zawieszenia przepisów ws. Izby Dyscyplinarnej SN

&lt![CDATA[ „Kolegium postanowiło upoważnić służby prawne do wystąpienia o środki tymczasowe do Trybunału Sprawiedliwości związane z procedurą o naruszenie prawa UE, zainicjowaną przez KE w sprawie reżimu dyscyplinarnego dla polskich sędziów” – powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz Nicolas Schmit. 10 października 2019 r. KE zdecydowała o skierowaniu skargi do TSUE w sprawie […]

Senatorowie Porozumienia zaproponują poprawki do ustawy sądowej

&lt![CDATA[ W sobotnim Die Welt ukazał się wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, w którym był pytany m.in. o reformę sądownictwa. Po uwadze, że „sędziowie w Polsce są dziś średnio pod koniec czterdziestki, a podczas zmiany systemu byli jeszcze nastolatkami, więc nie mogli wtedy pracować, jako sędziowie, a zatem nie mogą być podejrzewani o socjalizm”, Morawiecki […]