Olsztyn: Sędziowie Sądu Rejonowego chcieli zebrania. Prezes odmówił

&lt![CDATA[ Olsztyńscy sędziowie w środę po południu chcieli zwołanego w trybie pilnym zebrania sędziów Sądu Rejonowego. Zdecydowali się na taki krok po tym, gdy rano dwoje wiceprezesów tego sądu – Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski – złożyło rezygnacje. Krygielski przyznał w rozmowie z PAP, że jego decyzja miała związek z poniedziałkowymi uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Sędziów […]

RPO: Uchwała NSA o odmowie transkrypcji nie traktuje priorytetowo interesu i praw dziecka

&lt![CDATA[ „Chociaż NSA wskazał w ustnym uzasadnieniu uchwały, że decyzje o odmowie transkrypcji nie powinny uniemożliwiać obywatelom uzyskania polskich dokumentów tożsamości i numerów PESEL, dotychczasowa praktyka organów administracji pozostaje odmienna” – zaznaczyła Adamczewska-Stachura, która pracuje w zespole ds. równego traktowania RPO i reprezentowała Rzecznika w tej sprawie przed NSA. Komunikat z opinią Biura RPO ws. […]

Ordo Iuris z satysfakcją o uchwale NSA ws. aktów urodzenia, gdy rodzice tej samej płci

&lt![CDATA[ Jak podkreślił koordynator zespołu analitycznego Instytutu Ordo Iuris Rafał Dorosiński, uchwała NSA ma znaczenie przełomowe. „Podkreślono, że polskim porządku prawnym rodzicami mogą być tylko matka i ojciec” – zaznaczył. W poniedziałek w podjętej uchwale NSA w składzie siedmiorga sędziów orzekł, że polskie przepisy nie dopuszczają transkrypcji do polskich akt stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia […]

SN: Czwartkowe ogłoszenie orzeczenia w sprawie, której dot. wyrok TSUE – jawne

&lt![CDATA[ Już w piątek zespół prasowy SN przekazywał, że w związku z tym, że posiedzenie SN w tej sprawie ma charakter niejawny, to „mając na uwadze społeczne znaczenie zagadnienia oraz duże zainteresowanie, służba prasowa SN zwróciła się do składu orzekającego z prośbą o rozważenie jawnego ogłoszenia orzeczenia”. „W nawiązaniu do informacji przesłanej w piątek, uprzejmie […]

Sądy ds. ochrony własności intelektualnej coraz bliżej. Rząd przyjął projekt noweli

&lt![CDATA[ Propozycja została opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przyjęta przez rząd we wrześniu. Jednak ze względu na zasadę dyskontynuacji prac parlamentarnych projekt ten musiał być ponownie zaakceptowany przez rząd. Jak wynika z uzasadnienia projektu, propozycja MS zmierza w kierunku dalszej specjalizacji sadownictwa. Projekt zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyodrębnione […]

Rada Ministrów przyjęła stanowisko ws. sędziów „manipulujących wyrokiem TSUE”

&lt![CDATA[ „Państwo prawa to niezależne sądy. To niezawiśli sędziowie, którzy podlegają tylko ustawom i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podważanie statusu sędziów i prawomocności wydawanych przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa. Prowadzi do chaosu prawnego w Polsce. Budzi wśród Polaków niepokój co do ważności wyroków sądów, które w każdym roku rozstrzygają kilkanaście milionów spraw” […]

RPO chce wyjaśnień od rzecznika dyscyplinarnego ws. zarzutów dla sędziów z Krakowa

&lt![CDATA[ „Biorąc pod uwagę wymogi stawiane przez normy polskiego prawa konstytucyjnego, w szczególności (…) zasadę niezawisłości sędziów oraz przewidziane prawem europejskim zobowiązania związane z zapewnieniem obywatelom skutecznej ochrony sądowej ich praw oraz z poszanowaniem zasady praworządności, RPO stoi na stanowisku, że sędziowie mają prawo podejmować w ramach prowadzonych postępowań sądowych wszelkie środki niezbędne dla ustalenia, […]

Problem z transkrypcją aktu urodzenia. NSA: Rodzicami mogą być tylko matka i ojciec

&lt![CDATA[ Jednocześnie NSA podkreślił w uzasadnieniu tej uchwały, że nie można uzależniać nabycia obywatelstwa polskiego przez dziecko urodzone za granicą od uprzedniej czynności wpisania (transkrypcji) zagranicznego aktu urodzenia do polskich akt stanu cywilnego. „Rodzicami dziecka w prawie polskim mogą być tylko matka i ojciec; polskie ustawodawstwo nie zna innej kategorii rodzica” – mówił w uzasadnieniu […]

Gersdorf i Rączka kontra Piotrowicz. Sąd odracza wydanie orzeczenia

&lt![CDATA[ W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa w tym procesie. Zeznania w charakterze świadka złożył w wiceprzewodniczący KRS sędzia Wiesław Johann. Swoje racje przed sądem wyrazili także sędziowie Gersdorf i Rączka. Pozwany Stanisław Piotrowicz nie przybył na rozprawę, reprezentował go adwokat Marek Markiewicz. Sędzia przewodnicząca Agnieszka Rafałko oddaliła wniosek Piotrowicza o […]

„Nasz Boże dobry wybaw Polskę od Ziobry”. Przed sądami trawają protesty po zawieszeniu w obowiązkach sędziego Juszczyszyna

&lt![CDATA[ W protestach, zorganizowanych m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Szczecinie uczestniczą sędziowie, prawnicy, artyści i grupy obywateli. W Warszawie protestujący mają transparenty z hasłami: „Cześć i chwała sędziom niezłomnym”, „Nasz Boże dobry wybaw Polskę od Ziobry”, „Niezależne sądy prawem każdego obywatela”; niosą też flagi unijne. Jak powiedziała PAP […]