Mazur: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. KRS wzmocnił pozycję sędziów

&lt![CDATA[ Chodzi o orzeczenie TK z marca br. w sprawie zasad powoływania sędziów – członków KRS. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie […]

Precedensowy wyrok: Osoby częściowo ubezwłasnowolnione mają prawo głosować

&lt![CDATA[ Sąd wyrokiem, który zapadł w piątek, zmienił wcześniejszą decyzję prezydenta miasta Nowego Sącza, decyzją którego częściowo ubezwłasnowolniony mężczyzna został wykreślony z listy wyborców. Tym samym nie mógł oddać głosu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę, że niepełnosprawność nie może ograniczać korzystania z praw wyborczych i uznał, że […]

TK: Niekonstytucyjny przepis blokujący możliwość kwestionowania decyzji o scaleniu gruntów

&lt![CDATA[ Jak przypomniał w uzasadnieniu wyroku TK sędzia Andrzej Zielonacki, istnieje konstytucyjny zakaz wprowadzania norm zamykających drogę sądową. Zgodnie bowiem z zapisem konstytucji „ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw”. Skarga konstytucyjna odnosząca się regulacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z 1982 r. trafiła do TK w związku ze […]

TK: Przepis o obliczaniu kary łącznej jest niekonstytucyjny

&lt![CDATA[ „Przepis na etapie wyrokowania o karze łącznej może prowadzić do różnego traktowania sprawców skazanych wcześniej na kary pozbawienia wolności w tym samym wymiarze” – powiedziała w uzasadnieniu czwartkowego wyroku TK sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Jak dodała „nawet sporadyczne w praktyce przypadki nierównego traktowania nie przekreślają celowości oceny konstytucyjnej i ewentualnego eliminowania norm, które dopuszczają naruszanie […]

Prokuratura wniosła o kary 25 lat więzienia dla oskarżonych ws. afery Amber Gold

&lt![CDATA[ Proces oskarżonych ws. afery finansowej Amber Gold trwał od marca 2016 r. i zakończył się w czwartek. Mowy końcowe wygłosiło troje prokuratorów. Ich wystąpienia trwały ponad trzy godziny. Twórca Amber Gold Marcin P. został doprowadzony na salę rozpraw z aresztu. Współoskarżona Katarzyna P. nie została natomiast dowieziona z aresztu w Grudziądzu, wyraziła jednak pisemną […]

ECRIS: Więcej wiedzy o skazanych w UE

&lt![CDATA[ We wtorek Rada Europejska formalnie przyjęła pakiet regulacji zawierających dyrektywę w sprawie ECRIS, co kończy proces legislacyjny w tej sprawie. Nowe przepisy określają zasady tworzenia systemu i wskazują dane, które powinny być w nim dostępne. Baza ma zawierać informacje potrzebne do identyfikacji osoby, także jeśli pochodzi z państwa trzeciego lub posiada podwójne obywatelstwo – […]

NSA zajmie się kwestią aktów urodzenia, w których rodzice są tej samej płci

&lt![CDATA[ „Naszym zdaniem wyłania się tu poważne zagadnienie prawne i wyłaniają się rozbieżności orzecznicze. (…) Zawsze musi być ta jedna sprawa, na kanwie której być może uda się zlikwidować źródło pojawiających się takich poważnych wątpliwości” – powiedział uzasadniając decyzję NSA sędzia Robert Sawuła. Jak dodał rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez siedmiu sędziów „będzie miało znaczenie na […]

MS porządkuje stawki. Urzędnicy i pracownicy sądów i prokuratur z podwyżką

&lt![CDATA[ Konieczność skorygowania stawek to pokłosie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia 2019 r. wynoszącego właśnie 2250 zł. Przy okazji resort proponuje podwyższenie wszystkich maksymalnych kwot płac w sądach i prokuraturach o 400 zł. Wynagrodzenia w tym sektorze od lat są na bardzo niskim poziomie. W efekcie tego pod koniec zeszłego roku […]

Nowe unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drogach

&lt![CDATA[ Regulacje, zatwierdzone przez PE przy 578 głosach za, 30 przeciw i 25 wstrzymujących się, zostaną teraz przedłożone do ostatecznego zatwierdzenia krajom członkowskim w Radzie UE. Są odpowiedzią na ogromną liczbę ofiar wypadków drogowych. Tylko w 2018 r. około 25,1 tys. osób zginęło na drogach w UE, a 135 tys. zostało poważnie rannych. Nowe przepisy […]