Jak zarejestrować pojazd: nowy, używany, sprowadzony z UE i spoza UE [Terminy, kary]

Każdy zakupiony pojazd, czy to nowy, czy używany, należy zarejestrować w urzędzie. Jest na to określony czas i procedura, a żeby wywiązać się z powinności, wcześniej należy przygotować niezbędne dokumenty. Należy pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary w wysokości od 200 PLN do 1000 PLN. Z uwagi […]

Wymiana nie każdego licznika wymagać będzie wizyty na SKP

Rząd miał wczoraj przyjąć projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która zmienia m.in. zasady potwierdzania wymiany drogomierza na stacji kontroli pojazdów (SKP). Przepisy obligujące użytkowników pojazdów do wizyty na SKP w ciągu 14 dni od takiej operacji wprowadzono po to, by ukrócić zjawisko cofania liczników, czyli fałszowania wskazań liczby przejechanych kilometrów (Dz.U. z […]

Zatrzymanie prawa jazdy będzie skuteczniejsze

Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić albo poprzez fizyczne odebranie dokumentu (podczas kontroli na drodze), albo wskutek wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie. I choć nie jest to instytucja nowa, to wciąż rodzi dyskusje, czy zatrzymanie dokumentu automatycznie oznacza również „zatrzymanie” uprawnienia do kierowania pojazdami. Więcej informacji

Sztuka uliczna: Wandalizm czy chroniony prawem utwór

W 2015 roku po sporze prawnym, praca Banksy’ego wróciła do Wielkiej Brytanii z USA, gdzie wywieźli ją właściciele budynku. Wyodrębnili kawałek ściany z malunkiem, by sprzedać go na aukcji. Obecnie znajduje się on w jednej z galerii prac Banksy’ego. W 2017 roku właściciel budynku we Francji zamalował pracę Banksy’ego z uwagi na konieczność renowacji budynku. […]

Powierzenie pracownikowi obowiązków poniżej kwalifikacji może uzasadniać wypłatę zadośćuczynienia

Pracownik nie zgodził się na wykonywanie pracy powierzonej mu na podstawie art. 42 par. 4 kodeksu pracy. Uznał, że okresowe wykonywanie pracy fizycznej, której nie miał wpisanej w umowie o pracę, jest elementem szykan z mojej strony i narusza to jego dobra osobiste. Z tego powodu pozwał mnie do sądu, żądając zadośćuczynienia. Zarzucił mi przy […]