MC: Urząd przypomni obywatelowi o terminie sprawy

&lt![CDATA[ Sejm uchwalił w środę ustawę, która ma poprawić jakość danych zgromadzonych w rejestrach państwowych poprzez wyznaczenie rejestru PESEL jako rejestru referencyjnego. Wprowadza także m.in. pojęcie systemu rejestrów państwowych. Ustawa ma także wprowadzić ułatwienia dla obywateli, przede wszystkim utworzenie dostępnego dla urzędników rejestru danych kontaktowych obywateli, w którym będzie można zamieścić swój adres e-mail oraz […]

Sejm uchwalił przepisy o karach za nielegalne adopcje

&lt![CDATA[ Za nowelizacją głosowało 409 posłów, nikt nie był przeciwko, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Sejm wcześniej przyjął też zgłoszone w drugim czytaniu poprawki PiS do tych regulacji. Nowelizacją zajmie się teraz Senat – kontynuacja jego ostatniego posiedzenia w tej kadencji jest przewidziana na czwartek i piątek. Jak latem podkreślało Ministerstwo Sprawiedliwości, uzasadniając potrzebę […]

SN: Niedopuszczalne zabezpieczenie w postępowaniu z odwołania od uchwał KRS

&lt![CDATA[ Siedmioosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN na posiedzeniu w środę rozpatrywał zagadnienie prawne sformułowane przez skład trzech sędziów tej izby. Sąd w zagadnieniu tym wyraził wątpliwość, czy w postępowaniu przed SN dotyczącym odwołania od uchwały KRS dotyczącym powołania na urząd sędziego dopuszczalne jest zastosowanie zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonalności lub skuteczności […]

SN umorzył sprawę pytania o powołanych w zeszłym roku sędziów SN

&lt![CDATA[ Pytanie odnosiło się do procedury powołania sędziów SN w zeszłym roku przez prezydenta, spośród kandydatów wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa, której sędziowskich członków wybrał Sejm. „SN umorzył postępowanie w sprawie tego pytania. Ponieważ sędzia Wojciech Sych nie jest już sędzią SN, bo został wybrany do TK i zrzekł się urzędu sędziego SN, więc skutkowało […]

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych. Przepisy mają wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców

&lt![CDATA[ Celom tym ma służyć m.in. zrównoważenie praw wykonawców i zamawiających, poprzez stworzenie katalogu tzw. klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych, czy częściowe płatności i zaliczki dla wykonawców w dłuższych umowach. Jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy. Na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać ma też wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia. […]

Prezydent podpisał nowelizację Prawa pocztowego

&lt![CDATA[ Przygotowana w resorcie infrastruktury ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne ma na celu umożliwienie prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Według noweli operator świadczący usługi doręczania paczek będzie musiał przekazywać wymagane informacje i dokumenty prezesowi Urzędu Komunikacji […]

Reklama wyrobu medycznego tylko z rzetelnymi informacjami

&lt![CDATA[ Wiadomo, że nie ma szans na jej uchwalenie w kończącej się właśnie kadencji Sejmu, ale resort zdrowia liczy, że przeprowadzenie teraz konsultacji pozwoli na szybsze prace w kolejnej. Nowa ustawa służyć ma przede wszystkim dostosowaniu rodzimych przepisów do unijnego rozporządzenia nr 2017/745. Jako podmiot odpowiedzialny za sprawy dotyczące wyrobów wskazano – bez zaskoczenia – […]

SN: Publicysta Jaś Kapela miał prawo wykonać hymn Polski ze zmienionymi słowami

&lt![CDATA[ W 2015 r. w filmie zatytułowanym „Mazurek Kapeli – Polacy witają uchodźców!” Kapela wspólnie z trzema innymi osobami wykonał hymn Polski ze zmienionymi przez siebie słowami w sposób, który zachęcał do przyjmowania uchodźców. Zmieniony został m.in. refren, który w wykonaniu Kapeli brzmiał: „Marsz, marsz, uchodźcy / Z ziemi włoskiej do Polski”. Nagranie zostało opublikowane […]

Co innego NSA, co innego TSUE: PESEL i numer dowodu osobistego to jednak nie dane osobowe?

&lt![CDATA[ Informacja o zamiarze poszerzenia strefy płatnego parkowania w Warszawie zbiegła się w czasie z opublikowaniem długo wyczekiwanego uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie legalności parkomatów, które wymagają wpisywania numerów rejestracyjnych aut. Sąd uznał w nim, że nie można mówić o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych, gdyż numery rejestracyjne, przynajmniej w tej sprawie, […]

Wtyczki społecznościowe i profile firmowe. Uważaj na RODO

&lt![CDATA[ Social media jako narzędzie promocji Przedsiębiorcy promując swoje towary lub usługi szeroko korzystają z możliwości, które przynosi ze sobą Internet. Od pewnego czasu wiele z tych działań przenosi się do mediów społecznościowych. Dają one możliwość skutecznej promocji, jak i dostęp do dokładnych danych statystycznych. Dzięki temu można na bieżąco optymalizować swoje działania i dopasowywać […]