Wycinka drzew i krzewów: Potrzebne jest pozwolenie i to nie zawsze od wójta

Zanim z terenu posesji wytnie się krzew czy drzewo, warto przeanalizować, czy nie należy tego zgłosić w odpowiednim urzędzie: w gminie, u konserwatora zabytków czy w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – w zależności od sytuacji i typu nieruchomości, na której drzewo się znajduje. Co do zasady na takie działanie trzeba mieć stosowne zezwolenie. Inaczej można […]

Aborcja rośnie w statystykach przestępczości

Policja prowadzi rekordowo dużą liczbę spraw dotyczących naruszania zakazu przerywania ciąży. W 2021 r. stwierdziła 382 przestępstwa tego rodzaju. Rok wcześniej było ich 37, w 2019 r. – 265, a w 2018 r. – 323. To pierwszy pełen rok działania prawa zmienionego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który ograniczył możliwość legalnej aborcji. Więcej informacji