Prezydencki projekt zmian w Konstytucji: Zakazane jest przysposobienie przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci

&lt![CDATA[ W poniedziałek do Sejmu trafił prezydencki projekt zmiany konstytucji zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Projekt przewiduje, że w art. 72 konstytucji po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Przysposobić można dziecko, tylko dla jego dobra. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Zakazane jest przysposobienie przez […]

RPO: Brak kontroli sądowej nad procesem nominacyjnym do Sądu Najwyższego budzi poważne wątpliwości

&lt![CDATA[ Chodzi o pytania prejudycjalne, które w 2018 r. wystosował Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd ten zadał je, rozpatrując odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Odwołania te złożyli do NSA kandydaci, którzy w sierpniu 2018 r. nie uzyskali rekomendacji Rady. Jak podkreślono na stronie RPO, Rzecznik jest uczestnikiem sprawy […]

TSUE zajmuje się sprawą wyłaniania sędziów Sądu Najwyższego

&lt![CDATA[ „Materia dotycząca procedury nominacyjnej sędziów należy do państw członkowskich, zatem nie jest to materia z zakresu prawa unijnego” – powiedziała dziennikarzom przed rozpoczęciem posiedzenia w Luksemburgu wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. Sprawa ma swoje korzenie w 2018 roku. Wówczas to nowo powołana KRS zdecydowała, że nie będzie rekomendować prezydentowi powołania kilkorga sędziów do SN w […]

Co to jest kara umowna i jakie są jej rodzaje?

&lt![CDATA[ Kara umowna jest to zapłata określonej sumy, którą można zastrzec w umowie jako formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę tej kary, czyli nie jest tu dopuszczalny wybór pomiędzy wykonaniem zobowiązania a zapłatą określonej sumy. W razie niewykonania zobowiązania […]

Co to jest intercyza? Jakie są jej plusy i minusy?

&lt![CDATA[ Intercyza to nie tylko rozdzielność Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) zawierając małżeństwo, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. Oznacza to, że wszystko, co od tej pory zgromadzimy stanie się częścią majątku wspólnego. Ten stan rzeczy możemy zmienić za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej, czyli tzw. intercyzy. Warto w […]

Andrzej Duda przedstawi projekt zmian w konstytucji wykluczający adopcję dziecka przez osobę w związku jednopłciowym

&lt![CDATA[ Ubiegający się o reelekcję prezydent w sobotę podczas konferencji prasowej na placu zabaw w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie) podkreślił, że dziecko w Polsce podlega specjalnej ochronie. „O czym przesądzają już obwiązujące przepisy konstytucji, ale – w tym aspekcie – wymagają one dopracowania” – zauważył. Jak dodał, szczególnej ochronie państwa podlegają dzieci, kiedy rodzice są pozbawiani władzy […]

Odroczona sprawa dyscyplinarna sędziego Żurka ws. wypowiedzi nt. sędziego Zaradkiewicza

&lt![CDATA[ Podczas piątkowego posiedzenia sąd oddalił wnioski obrony, która domagała się wyłączenia składu orzekającego, a także przekazania sprawy do Sądu Najwyższego. Sąd odroczył sprawę do czasu rozpoznania zażalenia w tej drugiej sprawie. Jak mówił obrońca Żurka mec. Mikołaj Pietrzak, wniosek o wyłączenie z orzekania sędziów katowickiego sądu nie ma charakteru osobistego i nie ma na […]

Członkini komisji wyborczej w gminie Jasieniec zakażona COVID-19

Członkini komisji wyborczej, która pracowała podczas I tury wyborów prezydenckich w gminie Jasieniec (woj. mazowieckie) otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa – poinformowała PAP w piątek wieczorem wójt tej gminy Marta Cytryńska. Dwie osoby z rodziny zarażonej kobiety również pracowały w komisjach wyborczych tego dnia. Obecnie czekają na wynik testów. Więcej informacji