KRS: Używanie niektórych symboli i grafik przez sędziego podważa jego bezstronność

&lt![CDATA[ Rada w opublikowanej w czwartek na stronie KRS uchwale dokonała wykładni zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych. Zgodnie z uchwałą Rady, „zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a […]

TK: Kompetencje województwa w zakresie kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów – zgodne z konstytucją

&lt![CDATA[ Zaskarżone przez sejmik województwa mazowieckiego przepisy znowelizowanej w 2015 r. ustawy o ochronie środowiska nakładają na marszałka województwa odpowiedzialność za prowadzenie postępowań dot. usuwania drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach należących do gminy w przypadku, w którym znajdują się one na terenie miasta na prawach powiatu. Jednocześnie zgodnie z Prawem ochrony środowiska wpływy […]

Będzie niższa bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego. Rada Warszawy ma projekt uchwały

&lt![CDATA[ W połowie października przed wyborami samorządowymi, rada miasta przyjęła uchwałę ustającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu. […]

Prezes TK w liście do 7 sędziów: państwa zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne

&lt![CDATA[ Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed tygodniem skierowało list do prezes Przyłębskiej. Ocenili, że składy orzekające TK są wyznaczane niezgodnie z obowiązującą ustawą, z pominięciem porządku alfabetycznego. Według nich świadczy o tym wyraźna dysproporcja w liczbie spraw powierzanych sędziom, w szczególności spraw o fundamentalnym znaczeniu dla państwa. Sędziowie wnieśli m.in. o przekazanie ich listu prezydentowi, […]

Zieliński: Przepisy pozwalają na wyłączenie służb specjalnych spod ustawy wdrażającej DODO

&lt![CDATA[ Na podstawie tzw. dyrektywy DODO Polska – podobnie jak inne kraje unijne – musi wdrożyć przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Chodzi o przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przepisy obejmują także prowadzenie […]

SN: 19 marca w TSUE rozprawa ws. pytań dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa

&lt![CDATA[ Jak przekazał Krzysztof Michałowski z tego zespołu, Sąd Najwyższy otrzymał postanowienie prezesa TSUE z końca listopada, w którym zdecydowano o objęciu trybem przyspieszonym spraw pięciu pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE 30 sierpnia oraz 19 września br. TSUE zdecydował o połączeniu tych pytań do wspólnego rozpoznania. Jak przekazał SN, pytania te dotyczyły m.in. „zdolności KRS […]

TK: Zasady zwrotu niezbędnych kosztów procesowych – zgodne z konstytucją

&lt![CDATA[ Jednocześnie Trybunał wydał postanowienie sygnalizujące dla ustawodawcy, w którym zwrócił się o interwencję ws. niespójności w zasadach rozliczania kosztów przejazdu w zależności od korzystania z adwokata. Wyrok zapadł większością głosów. Zdanie odrębne złożył sędzia Piotr Pszczółkowski. Zaskarżony przepis Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że suma poniesionych kosztów przejazdów do sądu i równowartość utraconego zarobku przez […]

Fiskus daje i zabiera – nowe pomysły resortu finansów budzą wątpliwości

&lt![CDATA[ Raz zapłaconego podatku nie oddamy (najlepiej) nigdyOrgany podatkowe od lat konsekwentnie odmawiały podatnikom zwrotu nadpłaty podatku VAT i akcyzy, jeśli ekonomiczny ciężar tego podatku poniósł już inny podmiot np. kontrahent występującego o zwrot daniny przedsiębiorcy. Fiskus argumentował, iż taki zwrot stanowiłby dla podatnika bezpodstawne wzbogacenie, a na poparcie swojego poglądu niezmiennie przywoływał uchwałę Naczelnego […]

Odpadowa inwigilacja (tylko) na pół gwizdka?

&lt![CDATA[ Nie oznacza to jednak, że całodobowy nadzór i nowe – zdaniem branży mocno niedoszacowane koszty ostatnich pomysłów Ministerstwa Środowiska – przestały budzić kontrowersje. Przeciwnie – teraz gdy resort doprecyzował część projektowanych regulacji i uszczegółowił konkretne wymogi, branża zamiast odetchnąć z ulgą, raczej wstrzymała oddech. Wejście w życie nowych przepisów oznaczać będzie bowiem inwigilację kilku […]

Zmiany w losowym przydziale spraw przesunięte

&lt![CDATA[ Losowanie wszystkich członków składów wieloosobowych będzie możliwe nie od 1 stycznia 2019 r., jak to zakładało Ministerstwo Sprawiedliwości, a od 1 lutego 2019 r. Tak przynajmniej wynika z opublikowanego projektu zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. System losowego przydziału spraw działa od 2 stycznia br. we wszystkich sądach w Polsce, jednak z małymi wyjątkami. […]