Prezydent: Działania sędziów, którzy uznali, że stali się sędziami czynnym złamali konstytucję

&lt![CDATA[ W wystąpieniu podczas corocznego publicznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Duda nawiązał do ogłoszonej w poniedziałek decyzji o podpisaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, umożliwiającej sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Jak powiedział prezydent, decyzję podjął „kierując się zapisami konstytucji”. „Podobnie […]

1000 zł brutto przedswiątecznej nagrody: Jest porozumienie MS z pracownikami sądów

&lt![CDATA[ „Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło dziś (18 grudnia) porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników sądów. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy pracownicy sądów otrzymają 1000 zł brutto gwarantowanej nagrody, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji” – czytamy w komunikacie MS przekazanym PAP. Umowę z przedstawicielami sześciu organizacji związkowych podpisał sekretarz stanu w […]

Przyłębska: TK zapewnia ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli

&lt![CDATA[ Prezes Przyłębska przedstawiła podstawowe informacje o działalności TK w zeszłym roku podczas odbywającego się we wtorek corocznego uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Podczas spotkania omawiana jest informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK. W posiedzeniu bierze udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczyła prezes Przyłębska „warto podkreślić, że najwięcej wyroków […]

Sędzia Piotr Schab: Są dwa postępowania wyjaśniające ws. zadania pytań prejudycjalnych przez sędziów

&lt![CDATA[ We wrześniu przed sędziowskim rzecznikiem dyscyplinarnym w charakterze świadków przesłuchiwana była m.in. sędzia Ewa Maciejewska z Łodzi, która zadała w końcu sierpnia pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Przed rzecznikiem wyjaśnienia w charakterze świadka składał też sędzia Igor Tuleya z Sądu Okręgowego w Warszawie, który na kanwie jednej ze spraw kryminalnych postanowił wystąpić z pytaniem […]

Mucha: Prezydent podpisał nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym

&lt![CDATA[ Jak zapowiedział Mucha, szerszy komunikat w sprawie decyzji prezydenta ukaże się w poniedziałek wieczorem albo we wtorek rano. Posłowie uchwalili nowelizację 21 listopada, dwa dni później ustawę przyjął Senat. Nowela trafiła do prezydenta, który zgodnie z przepisami miał 21 dni na jej podpisanie. Termin ten upływa 17 grudnia, w poniedziałek. Nowelizacja dotyczy przepisów ustawy […]

Użytkowanie wieczyste. NSA: Możliwe odwołanie ws. terminu skargi na podwyżkę opłat

&lt![CDATA[ Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia tej kwestii w kwietniu br. skierował do NSA Rzecznik Praw Obywatelskich. Zapytał sąd, czy „dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) odmawiające przywrócenia terminu” do złożenia odwołania od podwyżki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. NSA w poniedziałek po rozpoznaniu sprawy podjął uchwałę w składzie siedmiu […]

Spanie w oddzielnych pokojach nie oznacza ustania współżycia małżeńskiego

&lt![CDATA[ Sprawa dotyczyła konfliktu małżonków, który zakończył się pozwem męża domagającego się, by żona złożyła oświadczenie woli o nieodpłatnym przekazaniu na jego rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mieszkanie było przedmiotem darowizny, którą otrzymała z jego majątku parę lat wcześniej. Powód swoje działanie tłumaczył romansem żony, który jego zdaniem był przejawem rażącej niewdzięczności. Gdy […]

Wybory poszły nie po myśli prezesa SM „Bródno”? To anulował wyniki

&lt![CDATA[ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” jest jedną z największych w Polsce. 140 ha, zarząd nad ponad 200 blokami z betonowej płyty. Około 30 tys. członków i 80 tys. mieszkańców. Więcej tu ludzi niż w Gnieźnie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Suwałkach czy Białej Podlaskiej. Prezesa spółdzielni można więc porównać do prezydenta średniej wielkości miasta. Obraca też porównywalnym majątkiem, idącym […]

Ziobro: Mamy projekty zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i Kodeksie postępowania karnego

&lt![CDATA[ „W najbliższy wtorek, na posiedzenie Rady Ministrów, zostanie skierowany projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego. To jest bardzo wielki projekt, który w sposób zasadniczy, fundamentalny, przyspieszy bieg postępowań sądowych” – mówił Ziobro podczas sobotniej konwencji. Dodał, że zmiany w Kpc zakładają m.in. utworzenie „specjalnej, szybkiej i profesjonalnej” ścieżki dla spraw gospodarczych. „Stworzyliśmy też zasady, które […]

Uchwała KRS ws. infografik i symboli: „Ma być wskazówką dla sędziów”

&lt![CDATA[ Zgodnie z podjętą w środę przez KRS uchwałą „zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność […]