Grzegorz Jędrejek nie żyje. Był sędzią Trybunału Konstytucyjnego

&lt![CDATA[ Grzegorz Jędrejek urodził się 11 lutego 1973 roku w Puławach. W 1997 r. ukończył studnia prawnicze, a w 1998 r. studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 r. uzyskał stopień doktora, a w 2011 r. obronił pracę habilitacyjną. Był asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W […]

Kozielewicz: Przez lata nasz system tworzenia PKW był stawiany za wzór [WYWIAD]

&lt![CDATA[ Przewodniczący PKW w rozmowie z PAP ocenia też, że powinno się wprowadzić odpowiedzialność majątkową polityków za błędne decyzje ustawodawcze. Przyznał jednak, że gdyby taki mechanizm funkcjonował, nie nałożyłby na posłów kar finansowych za ostatnie nowelizacje Kodeksu wyborczego. PAP: Niedługo zakończy się kadencja Państwowej Komisji Wyborczej w obecnym kształcie. Czy pana zdaniem odejście od modelu […]

Opłaty dla gmin za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: Trzeba je płacić? Kto ponosi koszty budowy

&lt![CDATA[ Niektóre sądy stają również na stanowisku, że obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków, bo to leży w gestii samej gminy. Natomiast samo podłączenie do kanalizacji nie może być uzależnione od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Definicja łącza Przepisy ustawy z […]

Senat wybrał Kwiatkowskiego i Zdrojewskiego na członków KRS

&lt![CDATA[ Wśród kandydatów Senatu do KRS zgłoszono kandydatury senatora KO Bogdana Zdrojewskiego, senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz senatora PiS Rafała Ambrozika. W grudniu senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy kandydatury. Za kandydaturą Kwiatkowskiego zagłosowało w piątek 53 senatorów, przeciw było trzech, a od głosu wstrzymało się 43. Za kandydaturą Zdrojewskiego […]

Przesławski pisze do Gersdorf. W jakim składzie SN rozstrzygnie o legalności sędziów?

&lt![CDATA[ „Prezes SN kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski zwrócił się do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf o zmianę błędnej podstawy prawnej wniosku o rozstrzygnięcie przez skład połączonych trzech izb SN – Cywilnej, Karnej i Pracy – rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie SN i wyznaczenie do tego rozstrzygnięcia składu SN uwzględniającego Izbę Dyscyplinarną […]

Duda: Musimy utrzymać w naszym kraju Izbę Dyscyplinarną

&lt![CDATA[ Podczas spotkania z mieszkańcami blisko ośmiotysięcznego Zwolenia prezydent omawiał sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości. „Wszyscy wiemy o tym, że z wymiarem sprawiedliwości od lat są problemy, że ma on fatalną opinię społeczną, że funkcjonowanie sądów w Polsce oceniane jest źle” – powiedział Andrzej Duda. Podkreślił, że obecne władze podjęły próby zmian systemowych, które miałyby […]

Zakończył się drugi dzień debaty nad nowelą ustaw sądowych

&lt![CDATA[ Senat rozpatruje nowelizację ustaw sądowych od środy. Pierwszego dnia posiedzenia o noweli wypowiadali się przedstawiciele resortu sprawiedliwości, m.in. szef MS Zbigniew Ziobro, a wcześniej pytania na jej temat zadawano senatorom sprawozdawcom komisji ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji – reprezentującej większość wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej (Lewica) i senatorowi z mniejszości Markowi Pękowi (PiS). W […]

Bodnar: Przyjęcie ustawy dyscyplinującej sędziów to droga do prawniczego polexitu

&lt![CDATA[ Bondar w swoim wystąpieniu w Senacie ocenił nowelizację jednoznacznie negatywnie, jako naruszającą konstytucję oraz łamiącą podstawowe zasady polskiego porządku prawnego. Jego zdaniem ustawa ta stoi w sprzeczności z zobowiązaniami Polski wobec UE i godzi w ochronę prawną gwarantowaną Europejską Konwencją Praw Człowieka. „Uważam, że uchwalenie ustawy może zakwestionować uczestnictwo Polski w wymiarze prawnym UE […]

Sędzia Zabłocki: W nowelizacji ustaw sądowych rozwiązania jawnie niekonstytucyjne

&lt![CDATA[ Prezes Izby karnej SN przez ponad cztery godziny odpowiadał w czwartek na pytania senatorów ws. procedowanej od środy przez Senat ustawy reformującej sądy. Sędzia Zabłocki zauważył, że nowelizacja zmienia tryb wyboru i powołania I prezesa SN. „Ważne jest to, aby ten wybór był uczciwy i aby kandydaci posiadali mandat zaufania płynący z wewnątrz całego […]

Opinia rzecznika TSUE: Państwa nie mogą masowo przechowywać danych osobowych

&lt![CDATA[ W 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że masowe gromadzenie i przetrzymywanie danych jest niezgodne z unijną dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej, opartą na Karcie praw podstawowych UE. Francja, Belgia i Wielka Brytania, w których w ostatnich latach doszło do poważnych zamachów terrorystycznych, uważają, że dostęp do danych może pomóc w zapobieganiu takim zdarzeniom. […]