Płatności bezgotówkowe już w 1000 urzędów administracji publicznej

Tysięcznym urzędem, który przystąpił do prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju oraz Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) ogólnopolskiego Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, jest Urząd Gminy w Słupcy. W urzędach takich można zapłacić bez konieczności posiadania gotówki (tj. kartą płatniczą lub smartfonem), np. za rejestrację pojazdu czy wydanie paszportu. Niedługo kierowcy będą mogli zapłacić mandat kartą, […]

„Biała wstążka” symbolem sprzeciwu wobec przemocy

Kampania „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć” to największa na świecie akcja poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. Zainicjowana w 1991 r. przez Women’s Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa odbywa się co roku pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór dat nie […]

Sędzia ukradł część wkrętarki? Sąd dyscyplinarny wydał wyrok

Mariola Głowacka, jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego, przedstawiła Pawłowi M. zarzut popełnienia wykroczenia stanowiącego jednocześnie „przewinienie dyscyplinarne – uchybienie godności urzędu” polegające na tym, że 30 czerwca 2016 r. w sklepie w Szczecinie dokonał kradzieży mienia w postaci „przegubowego łącznika wkrętarki z pinem na kwotę nie większą niż 95,29 zł”. Drugim zarzutem wobec sędziego ze Szczecina […]

Spółdzielnie mieszkaniowe ujawnią informacje jak urzędy. Prezesi jak menedżerowie

Ich zdaniem propozycja, która pojawiała się w poprawionej wersji projektu ustawy o jawności życia publicznego, jest sprzeczna z konstytucją. – Jest niezgodna z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, który wiąże prawo do informacji publicznej jedynie z działalnością organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne – podkreśla w stanowisku dla DGP dr Jerzy Jankowski, […]

Nowy system wpłaty składek skomplikuje rozliczenia podatkowe

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej odniósł się do nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Według zapisu w dokumencie składki będą wpłacane na jedno indywidualne konto, ale z mocy prawa będą zaliczane na poczet najstarszej zaległości składkowej oraz proporcjonalnie na […]

Fundacja Batorego: Zmiany w Kodeksie wyborczym podważają stabilność reguł wyborów

Projekt PiS zmian w Kodeksie wyborczym zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Projekt przewiduje ponadto reformę Państwowej Komisji Wyborczej – PiS chce, by 7 na 9 jej członków wybierał Sejm (obecnie […]