Ziobro proponuje opracowanie zasad zachowania sędziów w mediach społecznościowych

&lt![CDATA[ Według ministerstwa, „inicjatywa ta ma na celu oczyszczenie środowiska sędziowskiego z zachowań niegodnych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości”. Portal Onet.pl od początku tygodnia opisywał zorganizowany proceder hejtowania, dyskredytowania i szkalowania niektórych sędziów w mediach społecznościowych. Według doniesień portalu w akcje hejtowania zaangażowania mieli być m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, […]

TSUE nie zgodził się na połączenie sprawy KRS z podobną sprawą z Niemiec

&lt![CDATA[ Polska złożyła wniosek w tej sprawie do Luksemburga na początku sierpnia wskazując, że niemieckie pytanie dotyczy tej samej kwestii, co pytania prawne polskich sędziów, a Trybunał powinien udzielić na nie jednej, spójnej odpowiedzi. Polska argumentowała, że wszystkie kraje UE powinny być traktowane w taki sam sposób. Niemiecki sąd z Wiesbaden zwrócił się do TSUE […]

Przewodniczący KRS: Doniesienia Onetu podważają naszą wiarygodność

&lt![CDATA[ Przewodniczący KRS zaznaczył przy tym, że w takich przypadkach sankcja musi być ostra. „Jeżeli zostanie ustalony udział sędziów w akcjach hejterskich, to moim zdaniem jest to tak sprzeczne z wymogiem nieskazitelnego charakteru i etyki sędziowskiej, że nie mogą orzekać w sądach” – dodał sędzia Mazur. Sędzia Mazur był pytany w rozmowie z Polską Agencją […]

Prezydium KRS negatywnie ocenia kandydaturę członków na stanowiska SN

&lt![CDATA[ Zdaniem prezydium, członkowie Rady powinni dokładnie rozważyć, czy uzasadnione jest, aby w toku własnej kadencji w KRS sami zgłaszali się na wyższe stanowiska sędziowskie. Trwa procedura naboru na sześć wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej SN. Wśród zgłoszeń, które wpłynęły do KRS, są m.in. kandydatury dwóch członków Rady: Rafała Puchalskiego i Dariusza Drajewicza. Ich […]

E-dowody wciąż ważne? Wystąpiła „nieścisłość formalno-techniczna”

&lt![CDATA[ Dzięki wprowadzonej poprawce warstwa elektroniczna dowodów osobistych zawiera wszystkie dane zawarte w warstwie graficznej, w tym nazwisko rodowe oraz imiona rodziców. W testach dotyczących wprowadzenia poprawki do Systemu Personalizacji Dokumentów uczestniczyły MSWiA, Ministerstwo Cyfryzacji, CPD, PWPW oraz Centralny Ośrodek Informatyki, czyli wszystkie podmioty zaangażowane w projekt e-dowód. Celem testów było sprawdzenie poprawności i skuteczności […]

Nie tylko Piebiak był zamieszany w akcje hejterską? Wszczęto postępowanie wyjaśniające ws. działań s. Wytrykowskiego

&lt![CDATA[ W jego ocenie, zachowania opisane przez Onet są niegodne sędziego i kolidują z godnością tego urzędu. Chodzi o kolejny artykuł portalu Onet.pl, opublikowany w środę wieczorem. Wynika z niego, że sędzia Konrad Wytrykowski, który jest członkiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wpadł na pomysł akcji wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do I prezes Sądu Najwyższego […]

Egzamin na prawo jazdy. Koniec z bardzo trudnymi manewrami lub obecnie niemożliwymi do wykonania

&lt![CDATA[ Projektowane przepisy m.in. korygują kryteria oceny zadań egzaminacyjnych przez likwidację konieczności wykonania manewrów obecnie niemożliwych lub bardzo trudnych do wykonania. Wprowadzono też rozwiązanie polegające na zakazie przeprowadzania przez egzaminatora więcej niż 9 części praktycznych egzaminów w ciągu dnia i pracy więcej niż 8 godzin dziennie w charakterze egzaminatora. To z kolei ma pozwolić egzaminatorom […]

Rzecznik dyscyplinarny wyjaśnia korzystanie z mediów społecznościowych przez sędziów

&lt![CDATA[ O podjęciu czynności w sprawie korzystania przez sędziów z portali społecznościowych Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował w komunikacie. „W dniu dzisiejszym zarządziłem o podjęciu wstępnych czynności wyjaśniających (…) zmierzających do ustalenia, czy postępowanie sędziów sądów powszechnych, wbrew przepisowi (…) nakazującemu im wstrzemięźliwe korzystanie z mediów społecznościowych, mogło stanowić o wyczerpaniu znamion […]

Komornik zbada czy roszczenie jest przedawnione

&lt![CDATA[ Dziś wchodzi w życie pierwsza część dużej reformy procedury cywilnej (Dz.U z 2019 r. poz. 1469). Największe emocje wywołuje podwyżka kosztów w postępowaniu cywilnym, ale zmiany obejmują także postępowanie egzekucyjne. Ogromną rewolucją jest nowe uprawnienie komorników sądowych, którzy zostali zobligowani do badania kwestii przedawnienia roszczenia. Zgodnie z nowym par. 2 art. 804 k.p.c., jeśli […]

Kontrowersyjna nowelizacja KPK podpisana przez prezydenta. Co zarzucał ustawie RPO?

&lt![CDATA[ Wątpliwości konstytucyjne, na które zwracał uwagę głowie państwa rzecznik praw obywatelskich, dotyczą trzech kwestii. Przede wszystkim możliwości prowadzenia postępowania dowodowego przez sąd pod nieobecność obrońcy i oskarżonego (nawet w przypadku usprawiedliwionej absencji). Zezwala na to nowy art. 378a kodeksu postępowania karnego. Co więcej, sąd będzie mógł np. przesłuchać świadka pod nieobecność oskarżonego, nawet jeśli […]