Ziobro: Zaproponujemy rozwiązania, które przynajmniej w części wyjdą naprzeciw oczekiwaniom pracowników sądów i prokuratur

&lt![CDATA[

W Warszawie odbywa się we wtorek manifestacja pracowników sądów i prokuratur. Domagają się oni wzrostu miesięcznego wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratur o 450 zł netto jeszcze w 2019 r.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pytany był we wtorek o to, czy rząd planuje skierować nowe propozycje do tej grupy zawodowej. „Wczoraj rozmawiałem z panem premierem i panią minister finansów na temat przyszłego budżetu, propozycji wskaźników” – powiedział minister. „Nie chcę tu ujawniać szczegółów, ale te rozmowy trwają i rzeczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości będzie postulować rozwiązania, które będą wychodzić naprzeciw – przynajmniej w jakiejś części – oczekiwań pracowników” – zapowiedział minister.

Ziobro poinformował również, że w MS trwają prace nad projektem ustawy, która „ma charakter zasadniczy dla pracowników sądów i prokuratur”. Jak zapowiedział, mają się tam znaleźć zapisy związane ze statusem, pozycją społeczną i możliwościami zarobkowymi pracowników sądów i prokuratur.

„O szczegółach też w tym momencie nie chcę mówić, bo trwają jeszcze negocjacje i rozmowy na temat zapisów konkretnych tej ustawy” – zaznaczył Ziobro.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *