Ziobro: Sprawa wniosku do TK była przedmiotem spotkań z udziałem premiera

&lt![CDATA[

Prokurator generalny wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych.

Jest to rozszerzenie poprzedniego wniosku prokuratora generalnego do TK z sierpnia br. Wówczas Ziobro skierował do TK wniosek dotyczący przepisów na podstawie, których Sąd Najwyższy na początku sierpnia br. zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o SN. Jak poinformował rzecznik prasowy TK, sprawa jest obecnie na etapie postępowania merytorycznego i na razie nie został wyznaczony termin rozpoznania przez Trybunał wniosku prokuratora generalnego.

W czwartek w Łodzi na spotkaniu z mediami Ziobro został zapytany, czy wniosek do TK złożył w porozumieniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim, i jaki jest cel tego wniosku.

„Oczywiście, że tak. Ta sprawa była przedmiotem kilku spotkań również z udziałem pana premiera i innych osób. To nie było nawet jedno spotkanie. Pan premier, jak i można powiedzieć, osoby istotne w kierownictwie państwa, są przekonane, co do zasadności tych działań” – przyznał.

Zwrócił uwagę, że w tej sprawie jest nadal wiele dezinformacji. Wyraźnie podkreślił, że nieprawdą jest, jakoby wniosek ten był próbą wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, a także twierdzenia, że Polska chciała zakwestionować kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przypomniał, że istotą wniosku jest zbadanie przez TK kompetencji polskich sądów do występowania z pytaniami prejudycjalnymi w sprawach, które nie są objęte regulacją prawa europejskiego. Jak mówił, nie kwestionuje on możliwości zadawania przez polskie sądy pytań prejudycjalnych w sposób zgodny z unijnym traktatem.

Według Ziobry, pytania, z którymi polskie sądy wystąpiły do TSUE nie dotyczyły istoty rozpatrywanych przez nie spraw. W jego ocenie niektóre polskie sądy przekraczają swoje uprawnienia kierując pytania prejudycjalne „w zakresie ustroju i uregulowania organizacji sądownictwa”.

„Ja nie kwestionuję prawa polskich sądów do kierowania pytań prejudycjalnych. Kwestionuję jedynie błędną interpretację polskich sądów (…), które pozwalają sobie kierować pytania w materii, których nie obejmują traktaty europejskie” – mówił.

Jeśli – jak powiedział – TK przychyli się do jego stanowiska, choć – jak zaznaczył – nie wie, czy tak będzie, to pozytywne rozstrzygnięcie oznaczać będzie jedynie zmianę praktyki niektórych polskich sądów, które się zajmą tym, co do nich należy, czyli będą wydawać wyroki, a nie będą zawieszać spraw i nie będą działać na korzyść bandytów. Jako przykład podał jeden z sądów, który zawiesił sprawę gangu obcinaczy palców i wysyłając pytanie do TSUE uczynili „wielki prezent bandytom”.

Zbigniew Ziobro przyjechał do Łodzi, aby wspierać kandydatów Solidarnej Polski, startujących z list Zjednoczonej Prawicy. Powiedział też, że Łódź ma szansę na dobrą zmianę, bo kandydat ZP Waldemar Buda na prezydenta miasta to młody, prężny i dynamiczny człowiek, który mógłby sprawniej zarządzać miastem, tak, aby Łódź się rozwijała na miarę tego miasta.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *