Ziobro o dostępie do akt afery taśmowej: Pytanie o apolityczność SN

&lt![CDATA[

Ziobro, zapytany na konferencji prasowej, czy prokuratura badała wątek – którego dotyczą nagrane rozmowy – wsparcia finansowego dla byłego ministra skarbu Aleksandra Grada, Ziobro odparł, że śledztwo toczyło się zanim on objął stanowisko i przed połączeniem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

„Należy zadać pytanie politykom PO, jak to jest, że śledztwo prowadzone według ich reguł gry miało nie dopatrzeć jakichś okoliczności” – powiedział. „Proszę pytać szefów ówczesnej prokuratury i tych, którzy nadzorowali śledztwo” – dodał.

Według Ziobry „to jest sprawa godna uwagi w kontekście pytania o apolityczność i dystans od zgiełku sporów politycznych aktualnego Sądu Najwyższego”. „Myślę że warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to jest z tym zaangażowaniem i apolitycznością SN, jeżeli to SN udostępnia, i to tylko nielicznym spośród dziennikarzy takie informacje, i jak to jest, że dzieje się to przed rozpoznaniem kasacji; jak to się ma do rygorów prawa” – mówił minister.

Dodał, że być może należałoby ustalić, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez sędziów SN, którzy udostępnili materiały.

Według tygodnika „Sieci” w sprawie nagrań z wypowiedziami Mateusza Morawieckiego (wówczas prezesa banku) „źródłem ujawnionych nagrań i zeznań był Sąd Najwyższy”, który – jak w ocenie „Sieci” – „toczy otwartą wojnę z rządem”. „Dowiedzieliśmy się, że wystarczyły trzy tygodnie, aby Sąd Najwyższy zapoznał się z ponad 40 tomami akt afery taśmowej i udzielił zgody na wgląd do materiału dziennikarzom Onetu” – skomentował tygodnik, dodają, że zgodę uzyskał także m. in. tygodnik „Polityka”.

Rzecznik SN sędzia Michał Laskowski powiedział, że nie wie, by jakiemukolwiek medium odmówiono dostępu do akt „afery taśmowej”, a zgodę otrzymały wszystkie redakcje, które o to wystąpiły. „To była normalna, rutynowa czynność” – powiedział Laskowski w TOK FM.

Rzecznik SN skomentował w ten sposób w poniedziałek wypowiedź europosła PiS Karola Karskiego, według którego dostęp do akt tzw. afery taśmowej, dostały tylko wybrane redakcje, a niektórym redakcjom tego dostępu odmówiono.

„Zgłaszały się różne redakcje, kilku dziennikarzy Onetu, zgłaszali się także dziennikarze +Polityki+, i z tych materiałów, które znam wynika, że wszyscy dostali te zgody, zresztą nie bardzo widziałbym podstawy do odmowy, a zwłaszcza do różnicowania jednych i drugich” – powiedział Laskowski. Zaznaczył, że zgody nie udziela się jedynie na wgląd w materiały niejawne, zawarte w odrębnych tomach i przechowywane w kancelarii tajnej.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *