XII Ranking Wydziałów Prawa. Na podium bez zmian: Kraków i Warszawa

&lt![CDATA[

Pierwsze miejsce wśród państwowych wydziałów zajął (podobnie jak w poprzednich latach) Uniwersytet Jagielloński. Zdobył 107,6 pkt na 119,5 pkt możliwych do uzyskania. Najwyższą pozycję zawdzięcza wysokiej zdawalności studentów na aplikacje. W tej kategorii nie miał sobie równych. Tuż za nim uplasował się Uniwersytet Warszawski z wynikiem 103,95 pkt, chociaż jego przewaga nad trzecim w zestawieniu Uniwersytetem Wrocławskim (zdobył 103,5 pkt) była minimalna. Całej trójce po piętach depcze z kolei Uniwersytet Łódzki, a za nim Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tu znajdziesz pełen XII Ranking Wydziałów Prawa>>

Wśród uczelni niepublicznych doszło w czołówce do niewielkich przetasowań. Pierwsza jest – już tradycyjnie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie z dużą przewagą nad rywalami (zdobyła 94,9 pkt). Zawdzięcza ją głównie dobrej ocenie, jaką zdobyła w kategoriach jakość i siła kształcenia oraz wymogi i jakość absolwentów. Na drugim miejscu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która w tym roku zamieniła się pozycjami z trzecią w rankingu WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Zaważyły na tym przede wszystkim punkty za jakość i siłę kształcenia. Kolejne miejsce zajęła Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, a zaraz za nią znalazła się Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Tak powstawał XII Ranking Wydziałów Prawa>>

Prywatne szkoły wyższe coraz śmielej depczą po piętach najlepszym szkołom publicznym. W łącznym zestawieniu wydziałów prawa Uczelnia Łazarskiego wyprzedziła 9 uczelni publicznych.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *