SSP Iustitia wykluczyło ze swego grona sędziego Macieja Nawackiego

&lt![CDATA[

„Za podjęciem uchwały głosowało 18 osób, przeciw była 1 osoba i 1 osoba wstrzymała się od głosu. To kolejny wykluczony i już ostatni członek naszego Stowarzyszenia, z osób wybranych przez Sejm do organu, który pełni funkcję Krajowej Rady Sądownictwa”- podało SSP Iustitia.

Sędzia Nawacki od grudnia 2017 roku jest prezesem sądu rejonowego w Olsztynie a od 6 marca 2018 zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sędzia Nawacki podkreślił w rozmowie z PAP, że „jeżeli sędziowie ze Stowarzyszenia podejmują decyzję o jego wykluczeniu, to on ma nadzieję, że nie będą występować w żadnej procedurze przed KRS, która uważają za wybraną niekonstytucyjnie”.

„Nie przystoi, by stowarzyszenie sędziowskie łamało w sposób ewidentny prawo albowiem żadne stowarzyszenie nie może wymagać od swoich członków posłuszeństwa. Pomyliła im się rola stowarzyszenia z partią polityczną” – stwierdził sędzia Nawacki.

Jako pierwsza informację o wykluczeniu sędziego Nawackiego ze SSP Iustitia podała Rzeczpospolita.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *