SN przedłużył przerwę w wyznaczaniu rozpraw i posiedzeń do 4 maja

&lt![CDATA[

Zarządzenie prezes Gersdorf – zmieniające poprzednie z zarządzeń dotyczących ograniczeń w funkcjonowaniu SN w okresie zagrożenia koronawirusem – zamieszczono we wtorek na stronie internetowej sądu. Podjęto je – jak zaznaczono – „z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli”.

Z zarządzenia tego wynika, że okres ograniczenia funkcjonowania Sądu Najwyższego oraz odwołania wszystkich posiedzeń w tym sądzie, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez prezesów poszczególnych izb SN, wydłużony został do 4 maja. Do takich spraw pilnych należą na przykład skargi na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami prezydenckimi, które rozpoznaje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Pierwotnie w SN ze względu na zagrożenie koronawirusem odwołane zostały rozprawy i posiedzenia jawne od 16 do 31 marca. Następnie ograniczenie to rozszerzono także na posiedzenia niejawne, z wyjątkiem spraw wymagających niezwłocznego rozpoznania. Później okres ograniczeń przedłużono do 10 kwietnia. We wtorek ten okres został ponownie wydłużony.

Przekładane było już także zwołane pierwotnie na 17 marca Zgromadzenie Ogólne SN, które ma wybrać kandydatów na nowego I prezesa. Aktualny termin tego zgromadzenia, określony w drugiej połowie marca, to 21 kwietnia. Nie wiadomo jednak, czy wówczas zgromadzenie dojdzie do skutku.

Od marca ograniczony jest również wstęp do gmachu SN dla osób postronnych, ograniczono funkcjonowanie Punktu Obsługi Interesantów tego sądu przez zaprzestanie bezpośredniej obsługi na rzecz obsługi zdalnej oraz ograniczono obsady w sekretariatach i biurach sądu do niezbędnego minimum.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *