Sąd odroczył rozpoznanie wniosku o aresztowanie Leszka Czarneckiego. Miał go reprezentować Roman Giertych

&lt![CDATA[

W piątek Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbyło się
posiedzenie dot. wniosku Prokuratury Regionalnej w Warszawie o
aresztowanie Leszka Czarneckiego. Biznesmen jest podejrzany w sprawie
tzw. afery GetBack i może ukrywać się za granicą.

Wniosek rozpatrywała sędzia Marta Pilśnik, która poinformowała
zarówno osoby pokrzywdzone, jak i media, które się stawiły na sali o
tym, że posiedzenie jest niejawne, z uwagi „na dobro śledztwa, które
jest w toku oraz charakter sprawy”.

„W dniu dzisiejszym sąd nie podejmie decyzji w przedmiocie złożonego
przez prokuraturę wniosku. Sąd postanowił odroczyć rozpoznanie naszego
wniosku równo o miesiąc” – poinformował dziennikarzy po posiedzeniu
prokurator Przemysław Baranowski z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Jeden z obrońców Czarneckiego, mecenas Jacek Dubois napisał w piątek na
Twitterze, że „warszawski sąd respektuje prawo do obrony. Posiedzenie w
sprawie Leszka Czarneckie odroczone do 16.11.2020r.”

Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie nie udzielała w
piątek szczegółowych informacji dot. argumentacji obrony Czarneckiego,
przemawiającej za odroczeniem posiedzenia. Nieoficjalnie mówi się, że
miało to związek z czwartkowym zatrzymaniem Romana Giertycha, głównego
adwokata biznesmena.

W piątek przed godz. 10 przed Sądem Rejonowym dla
Warszawy-Śródmieścia odbyła się konferencja osób poszkodowanych w tzw.
aferze GetBack. Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy
GetBack S.A. Artiom Bujan poinformował, że pokrzywdzeni popierają
wniosek prokuratury. „Nasze rodziny pokrzywdzonych popierają
zastosowanie tymczasowego aresztowania celem należytego zabezpieczenia
toku postepowania przygotowawczego, a jednocześnie również w sposób
dodatkowy zabezpieczenie przed ewentualną możliwością zbycia składników
majątku” – powiedział.

„Od początku tygodnia osoby pokrzywdzone do Sądu Rejonowego kierowały
pisma procesowe, w których wyraziły swoje zdanie, jako strony
postępowania procesu karnego oraz przekazały swoją wolę, żeby ten środek
zapobiegawczy został zastosowany” – dodał.

Jak ustaliła PAP, prokuratura wysłała do sądu wniosek o aresztowanie
Czarneckiego w sierpniu, ale akta sprawy w tzw. aferze GetBack liczą już
kilka tysięcy tomów akt, z których znaczą częścią sąd musiał się
zapoznać przed podjęciem decyzji o aresztowaniu Leszka Czarneckiego.
Według informacji prokuratury, Czarnecki ma od miesięcy ukrywać się za
granicą, dlatego potrzebna jest zgoda na aresztowanie biznesmena, by
można było wystąpić o wydanie listu gończego za podejrzanym, a następnie
także Europejskiego Nakazu Aresztowania, który pozwoli ścigać
Czarneckiego poza granicami państwa polskiego. Prokuratura Regionalna
postawiła biznesmenowi jeden zarzut, ale „wypełnia on znamiona kilku
przestępstw”. Chodzi o prowadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w
sieci dystrybucji Idea Bank S.A.

„Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Cz. jako Przewodniczący Rady
Nadzorczej Idea Bank S.A. oraz osoba faktycznie nim zarządzająca,
poprzez wyrażanie zgody umożliwił zorganizowanie i prowadzenie sprzedaży
obligacji GetBack S.A. w sieci Idea Bank S.A., za pośrednictwem którego
obligacje GetBack S.A. nabyło blisko 2000 osób za kwotę 731 mln zł.
Klienci Idea Bank byli systemowo wprowadzani w błąd, co do
bezpieczeństwa zainwestowanych środków, właściwości nabywanego
instrumentu finansowego i jego ekskluzywności” – przekazała PAP
Prokuratura Regionalna. Dystrybucja obligacji za pośrednictwem Idea
Banku była prowadzona bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

W czwartek portal rmf24.pl poinformował, że Prokuratura Regionalna
dokonała zabezpieczeń na znaczną kwotę na mieniu Leszka Czarneckiego.
„Prokuratorzy nie chcą jednak mówić o szczegółach. Jedyne, co
usłyszeliśmy, to +kwota jest niebagatelna, robi wrażenie, jednak jest
niższa, niż suma szkody wyrządzonej klientom banku+” – podał portal. Z
informacji nieoficjalnych źródeł PAP wynika, że może to być równowartość
kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, a nawet większa.

„Wartości dokonanych w sprawie zabezpieczeń majątkowych zostaną
przekazane w stosownym, nieodległym czasie” – powiedział PAP rzecznik
Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś. Zespół
prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzący śledztwo
ws. tzw. afery GetBack przesłuchał już kilkaset osób i zabezpieczył
„obszerną dokumentację oraz dane elektroniczne”.

Śledztwo zostało wszczęte 24 kwietnia 2018 r. po zawiadomieniach
przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowanie dotyczy
wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg
rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.
Straty szacuje się nawet na 2,6 mld zł.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *