Reklama: „cofanie licznika” nie będzie karana

&lt![CDATA[

Niebawem odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym i kodeksu karnego przewidującego wprowadzenie kar za cofanie stanu licznika w aucie. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości zarówno wykonywanie, jak i zlecanie zmiany wskazań drogomierza będzie zagrożone karą do 5 lat więzienia (projektowany art. 306a kodeksu karnego).

„Jednocześnie nowelizacja ma za zadanie zlikwidować proceder polegający na oferowaniu usług zaniżania wskazań licznika przebiegu całkowitego w pojeździe mechanicznym, który to proceder obecnie jest bezkarny, a w większości przypadków poprzedza zabiegi osób, chcących w oszukańczy sposób sprzedać pojazd” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. Reklamy w rodzaju „Korekta licznika” czy „Cofanie licznika. Dojazd” można znaleźć zarówno na billboardach, jak i w sieci. Kłopot w tym, że w projekcie próżno szukać przepisu, który penalizowałby reklamowanie tego typu usług.

Nie ma kary bez przepisu

Zdaniem Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości, nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego przepisu.

– Nikt przecież nie reklamuje w powszechnie dostępny sposób usług w zakresie przestępstw, np. przestępstwa zabójstwa, rozboju czy malwersacji finansowych. Z tych samych przyczyn przyjąć należy, że projektowana ustawa w proponowanym kształcie automatycznie zlikwiduje dotychczasowe oferty z „korektą” licznika. Taka usługa stanie się bowiem nielegalna z chwilą wejścia przepisów w życie. W konsekwencji ogłaszanie się z takim procederem skutkować będzie odpowiednią reakcją organów ścigania – twierdzi Marcin Warchoł.

Czy na pewno? Zdaniem dr. Mikołaja Małeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby penalizować publikowanie reklam lub ogłoszeń zachęcających do zmiany wskazań drogomierza, należałoby wskazać przepis karny, pod który podpadają takie zachowania. A takiego przepisu nie ma.

– Reklamy i ogłoszenia nie są podżeganiem ani pomocnictwem w rozumieniu art. 18 kodeksu karnego, bo nie są one skierowane do konkretnej osoby, indywidualnie oznaczonej, czego wymagają przepisy o podżeganiu i pomocnictwie. Nie jest to również nawoływanie do popełnienia występku ani pochwalanie jego popełnienia (art. 255 k.k.). Sama reklama z ofertą to za mało, by uznać, że ktoś nawołuje do przestawiania liczników lub pochwala taki proceder – tłumaczy dr Małecki.

Prawnik zauważa, że w projektowanym art. 306a par. 2 ustawodawca penalizuje zlecenie cofnięcia licznika, a więc zachowania tylko jednej strony procederu. – Zlecanie usługi będzie karalne, ale jej oferowanie już nie. To trochę tak, jakbyśmy penalizowali zachowanie osoby usiłującej dać łapówkę, a nie tej, która ją wymusza – tłumaczy dr Małecki.

Bez wyraźnego przepisu w rodzaju „kto w celu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 306a par. 1, oferuje wykonanie czynu, o którym mowa w tym przepisie, podlega karze…” nie będzie więc można skutecznie ścigać właścicieli warsztatów za samą tylko reklamę nielegalnych usług.

Leczenie skutków, a nie przyczyn

Inna sprawa, że zdaniem dr. Małeckiego penalizowanie takich czynności nie jest uzasadnione. – Wystarczające byłoby stosowanie przepisów o usiłowaniu i dokonaniu oszustwa z art. 286 k.k. oraz ewentualnie karanie za dokonane przestawienie licznika według nowego art. 306a par. 1 – zaznacza prawnik.

Innego zdania jest Maciej Wroński, prezes organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska. – Bez takich przepisów będziemy leczyć tylko skutki, a nie przyczynę patologii. Tymczasem powinniśmy dążyć do kompleksowego rozwiązania problemu oszustw w motoryzacji. Dlatego uważam, że zakazane powinno być nie tylko oferowanie usług „korekty licznika”, ale także reklamowanie, sprzedawanie i montowanie tzw. emulatorów adblue – postuluje prawnik.

Chodzi o urządzenia montowane w pojazdach ciężarowych, które oszukują systemy oczyszczania spalin. Zamontowanie emulatora powoduje, że pojazd nie pobiera roztworu mocznika adBlue, a przedsiębiorca ma mniejsze koszty. Co gorsza naraża to na straty Skarb Państwa, ponieważ przewoźnik płaci mniejsze stawki e-myta, mimo że przez stosowanie emulatora ciężarówka jest już ekologiczna tylko na papierze.

– Nie mówiąc już o tym, że jest to czyn nieuczciwej konkurencji. Na działaniu takich firm tracą więc środowisko, budżet i inni przewoźnicy. Dopóki kary będą wymierzone tylko w stosujących nielegalne urządzenia, a nie je montujących, sytuacja się nie zmieni – przestrzega Maciej Wroński. 

Etap legislacyjny

Projekty nowelizacji prawa o ruchu drogowym i kodeksu karnego przed pierwszym czytaniem w Sejmie

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *