Przewodniczacy KRS zrezygnował. „Opuścił biuro, nie będzie udzielał wywiadów”

Sędzia Żurek dodał, że przewodniczący poinformował o swej decyzji na zakończenie piątkowego posiedzenia Rady. – Opuścił biuro Rady, nie będzie udzielał wywiadów – zaznaczył rzecznik KRS. O godz. 12 w siedzibie KRS planowany jest briefing prasowy.

– Moim zdaniem decyzja, to swego rodzaju znak protestu, bo przewodniczący wyraźnie zaznaczył, że jego decyzja związana jest z oceną nowelizacji, jako niezgodnej z konstytucją – podkreślił Żurek.

Wiceminister: To spóźniony protest, pusty gest

Decyzja
sędziego Dariusza Zawistowskiego o rezygnacji z przewodniczenia KRS
jest spóźnionym protestem; teraz to już taki pusty gest – ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Wiceminister
zaznaczył, że taka decyzja jest prawem przewodniczącego Rady. Jak
jednak przypomniał, „założenia nowelizacji ustawy o KRS były od dawna
znane, została ona zaakceptowana przez większość parlamentarną i
prezydenta, a opublikowano ją 2 stycznia”. – Powstaje pytanie, czy to nie
jest taki pusty gest, bo Rada i tak kończy swoją misję w tej formule i w
tym składzie – dodał wiceminister.

Jak zaznaczył, decyzja Zawistowskiego – „pokazująca niezgodę” – w
momencie, kiedy jest ustawa opublikowana i wchodzi w życie – „nie ma
obecnie żadnego praktycznego znaczenia”.

Piebiak – odnosząc się do procedury wyłaniania kandydatów do nowej
KRS – powiedział, że w sądach „są już zbierane podpisy i wielu
kandydatów pozbierało wymaganą lub większą liczbę podpisów”. – Wiem, że
są sędziowie, którzy mają listy poparcia i pełnomocników, czyli spełnili
warunki wymagane ustawą. Być może nie przesłali jeszcze tych zgłoszeń
do marszałka Sejmu, ale to zrobią – zaznaczył.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *