Programy studiów swoje, a przepisy swoje. Co może zrobić uczelnia?

&lt![CDATA[

– Programy studiów prawniczych muszą być obmyślane z kilkuletnim wyprzedzeniem. Ogranicza to możliwość elastycznego dostosowywaniu zajęć do zmian w prawie – tłumaczy prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak więc szkoły wyższe odpowiadają na potrzeby wynikające z nowelizacji przepisów?

Podyplomówki

Wiele z nich poszerza ofertę studiów podyplomowych.

– Choć wdrażanie studiów podyplomowych również poddane jest określonym wymogom, ścieżka jest tu szybsza i pozwala reagować na potrzeby społeczne – mówi Beata Mikołajczyk, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodaje, że plusem tej formy kształcenia jest też to, że w kolejnych edycjach można modyfikować program.

– Złożoność nowej regulacji o ochronie danych osobowych (RODO) sprawiła, że pojawiło się tylu zainteresowanych tą tematyką, że zaproponowaliśmy nowy kierunek studiów podyplomowych jeszcze przed wejściem w życie przepisów – mówi Ewa Barlik, rzeczniczka prasowa Akademii Leona Koźmińskiego (ALK).

Uniwersytet Łódzki z kolei od 2018 roku ma w ofercie kierunek obejmujący zagadnienia prawa energetycznego, w szczególności te najbardziej aktualne z punktu widzenia obrotu gospodarczego.

Także liczne nowelizacje prawa podatkowego, np. zmiana zasad opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia kryptowalut, sprawiają, że chętnych na studia podyplomowe z tej tematyki nie brakuje, a uczelnie prześcigają się w ofertach.

Nowe pomysły

Znacznie prostszymi i szybszymi do wprowadzenia formami kształcenia są seminaria, warsztaty i szkolenia.

– Nasz uniwersytet organizuje Kolokwia Jagiellońskie, które w tym roku poruszają aktualne zagadnienie prawa spadkowego. Omawiamy, jak wyglądają nowoczesne formy testamentu i czy konieczne jest wprowadzenie w tym zakresie nowych przepisów – mówi prof. Jerzy Pisuliński.

Dodaje, że UJ organizuje też specjalistyczne kursy internetowe z wykłady otwarte dla wszystkich. Są to prelekcje w ramach „Masowych Otwartych Kursów Online” stworzone przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (jednostka UJ) oraz Fundację Centrum Kopernika.

– Każdy może w domu wysłuchać wystąpienia poruszającego dane zagadnienie prawne – wyjaśnia prof. Pisuliński.

ALK co roku uzupełnia ofertę zajęć dodatkowych o przedmioty obejmujące współczesne zagadnienia. – Nowością jest u nas prawo kosmiczne – mówi Ewa Barlik.

Dla wszystkich

W odwiedzi na zmieniającą się rzeczywistość uczelnie organizują też konferencje otwarte nie tylko dla studentów, ale też dla osób z zewnątrz. I tak problemy związane z ochroną środowiska zaowocowały międzynarodową konferencją o odpadach klimatycznych zorganizowaną przez Uniwersytet Śląski. Z kolei na Uczelni Łazarskiego w ramach New Tech Trends 2019 dyskutowano o prawie w biznesie i nowych technologiach.

Ciekawą propozycją są również szkoły letnie. Uniwersytet Jagielloński w odpowiedzi na coraz bardziej złożone zagadnienia i problemy w prawie własności intelektualnej organizuje Kraków Intellectual Property Law Summer School.

– Cennym wsparciem w debacie nad nowościami prawnymi są też koła naukowe. Nasz uniwersytet jako pierwszy w Polsce powołał Koło Naukowe Praw Zwierząt. Była to reakcja studentów na rozwój praw czworonogów – mówi Magdalena Stryja z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *