Proces asesora, który przekroczył uprawnienia. Na ławie oskarżonych siedem osób, w tym jego rodzice

&lt![CDATA[

Podczas środowej rozprawy oskarżeni nie przyznali się do winy, część odmówiła składania wyjaśnień, zapowiedziała też, że będzie odpowiadała jedynie na pytania swoich obrońców.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła w 2014 r. mławska prokuratura rejonowa, a w 2015 r. przeniesiono je – z uwagi na pojawiające się kolejne wątki – do płockiej prokuratury okręgowej. Przeanalizowano 37 wątków, zwłaszcza egzekucje komornicze, podczas których zajmowano pojazdy nienależące do dłużników i sprzedawano je komisowo po zaniżonej cenie.

Jednym z poszkodowanych był rolnik spod Mławy Radosław Zaremba, który nie był niczyim dłużnikiem. W listopadzie 2014 r. zajęto i odebrano mu ciągnik rolniczy za długi sąsiada. Rolnik natychmiast wniósł skargę na czynność komornika i pozew o zwolnienie ciągnika spod egzekucji. Sąd nakazał wstrzymanie egzekucji, jednak Michał K. w tym samym dniu sprzedał pojazd za połowę jego rzeczywistej wartości.

Pod koniec czerwca ub. roku Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do Sądu Rejonowego w Mławie akt oskarżenia dotyczący działań kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia i Michała K., asesora w tej kancelarii. Ze względu na tzw. ekonomikę procesową (wielu świadków pochodzi z okolic Łodzi) sprawę przeniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia.

Akt oskarżenia objął oprócz Michała K. jeszcze siedem osób, w tym jego rodziców. W przypadku asesora główne zarzuty obejmują przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w trakcie czynności egzekucyjnych. Michałowi K. i jego rodzicom zarzucono także, że działając wspólnie i w porozumieniu, udaremnili wykonanie postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym.

Pięć pozostałych osób jest oskarżonych o paserstwo i pomocnictwo w działaniach K. Zarzut pomocnictwa asesorowi przedstawiono m.in. Annie K., która kupiła ciągnik Zaremby po zaniżonej cenie, a następnie go sprzedała. Według ustaleń śledztwa, Anna K. współdziała z bliskim znajomym Konradem S. Natomiast Michał K. miał współdziałać z Grzegorzem K., pełniącym funkcję dozorcy mienia w ramach postępowań egzekucyjnych.

Jeszcze przed wejściem na salę sądową Zaremba w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jest zadowolony, iż po czterech latach doczekał się chwili, gdy przed sądem staną oskarżeni. Nie krył jednak obaw, że proces będzie prowadzony w sądzie, przy którym działała kancelaria, zatrudniająca K.

Takich obaw nie miał pełnomocnik strony powodowej mec. Lech Obara, który wierzy, że rozprawa i wyrok będą sprawiedliwe dla osób, które reprezentuje. Według niego, akt oskarżenia został doskonale przygotowany, objęci nim zostali niemal wszyscy, którzy – jak mówił – brały udział w tych przestępstwach.

Kolejny termin rozprawy zaplanowano na 8 sierpnia.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *