Posłowie zagłosowali. Sejm nie zgodził się na odrzucenie zmian w ustawie o ochronie zwierząt

&lt![CDATA[

63 posłów, w tym wszyscy przedstawiciele Solidarnej Polski i Konfederacji oraz część PiS, Porozumienia i PSL-u zagłosowali za
odrzuceniem projektu PiS zmian w ustawie o ochronie zwierząt.
Ostatecznie wniosek przepadł, a projekt trafił do prac w komisji
rolnictwa.

Za odrzuceniem projektu głosowali m.in. wszyscy posłowie z Solidarnej
Polski, w tym: Tadeusz Cymański, Sebastian Kaleta, Jan Kanthak, Janusz
Kowalski, Jacek Ozdoba, Michał Wójcik, Marcin Warchoł, Zbigniew Ziobro,
Michał Woś, z Porozumienia Andrzej Sośnierz, z PiS m.in. Anna Cicholska,
Zbigniew Dolata, Jan Duda, Teresa Glenc, Mariusz Gosek, Agnieszka
Górska, Maciej Górski, Teresa Hałas, z PSL m.in. Marek Sawicki,
Stanisław Tyszka oraz cały klub Konfederacji.

Przeciw odrzucenie zagłosowało 339 posłów i ostatecznie trafił on do prac w komisji rolnictwa.

Projekt PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra,
wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój
rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Sejm proceduje również drugi projekt ustawy – autorstwa KO – który
zakłada, oprócz zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych,
także rozwiązania na rzecz godnej egzystencji zwierząt wycofanych ze
służby (np. psów policyjnych lub ratowniczych). Projekt ten również
trafił do prac w komisji.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *