Posiedzenie KRS: Rada wnioskuje o wystąpienie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

&lt![CDATA[

Przewodniczący KRS Leszek Mazur poinformował w poniedziałek PAP, że
Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zdecydowała w poniedziałek o zawieszeniu
polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji
podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie. Jak dodał,
za zawieszeniem KRS oddano 100 głosów, przy 6 przeciwnych i 9
wstrzymujących się. W konsekwencji polska KRS nie ma prawa głosu i nie
może w ramach tej organizacji podejmować „praktycznie żadnych działań”.
ENCJ zapowiedziała, iż będzie monitorować działania polskiej rady
sądownictwa. Sędzia Mazur nie wykluczył też przywrócenia lub wykluczenia
KRS z sieci rad.

We wtorek radio RMF podało, że KRS rozważy wystąpienie z Europejskiej
Sieci Rad Sądownictwa. „Tak, taki wniosek został złożony. Porządek
posiedzenia został rozszerzony o ten właśnie punkt. Wydaje mi się, że w
czwartek, piątek ten wniosek będzie opiniowany i głosowany” – powiedział
PAP Mitera.

 
Dodał, że na wtorkowym posiedzeniu KRS zajmuje się „oceną kandydatów do sądów powszechnych w całym kraju”.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *