PiS proponuje zmiany w odwoływaniu prezesów sądów

&lt![CDATA[

W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.

Projekt nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i ustawy o
Sądzie Najwyższym przedstawił na czwartkowej konferencji prasowej w
Sejmie poseł Marek Ast (PiS); zapowiedział, że klub PiS złoży go w
Sejmie.

Według posła PiS, „główne założenia tych projektów wiążą się ze
zmianą procedury odwoływania procedury prezesów i wiceprezesów sadów
powszechnych”.

Ast poinformował, że projekt PiS przewiduje wprowadzenie
dwustopniowego trybu konsultacji z udziałem kolegiów sądów oraz Krajowej
Rady Sądownictwa. „Czyli bez opinii tych organów minister
sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa bądź
wiceprezesa sądu” – podkreślił poseł PiS.

Jak dodał, druga istotna zmiana zawarta w projekcie dotyczy
przechodzenia sędziów sądów powszechnych w stan spoczynku. Zgodnie z
przedstawioną przez posła PiS propozycją, prezydent RP ma przejąć
uprawnienia ministra sprawiedliwości w zakresie wyrażenia zgody na
późniejsze – niż przewiduje to ustawa – przejście sędziego w stan
spoczynku.

„Wprowadzamy też kompetencje dla prezydenta, który zastępuje w tym
zakresie ministra sprawiedliwości – jeżeli chodzi o wyrażenie zgody na
późniejsze przejście w stan spoczynku” – dodał Ast.

Poseł PiS poinformował, że w projekcie zaproponowano też zrównanie
wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65
lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kobiety pełniące funkcję
sędziego przechodzą w stan spoczynku w wieku 60 lat.

Ast dodał, że podniesienie wieku przejścia w stan spoczynku dla
kobiet-sędziów ma być uprawnieniem, a nie obowiązkiem. „Jeżeli pani
sędzia będzie chciała przejść w stan spoczynku w wieku 65 lat, to będzie
miała do tego prawo” – zaznaczył.

Poseł PiS zauważył, że założenia projektu dot. zrównania wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn sędziów wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
Komisji Europejskiej. Podkreślił, że Komisja zarzuciła obowiązującej
ustawie niezgodność z przepisami unijnymi w zakresie wieku przechodzenia
sędziów w stan spoczynku.

„Jeżeli chodzi o całość proponowanych przepisów, wypełniają one
oczekiwania części opinii publicznej i części środowiska sędziowskiego,
która krytykowała przyjęte w ustawie rozwiązania” – dodał.

Poseł PiS zwrócił też uwagę, że „dotychczasowe przepisy są zgodne z
konstytucją”. „Ale z uwagi na postulaty płynące ze środowiska
sędziowskiego przedstawiliśmy taką propozycję” – wyjaśnił.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *