MC: RODO? Ty decydujesz o swoich danych

&lt![CDATA[

– Siedzisz na ważnym spotkaniu, prowadzisz samochód albo spędzasz czas z rodziną. Dzwoni telefon. Wychodzisz więc ze spotkania, zatrzymujesz samochód albo przerywasz swoją wolną chwilę. Odbierasz. Okazuje się, że dzwoni sprzedawca z ofertą garnków, pościeli, czegokolwiek o co nie prosiłeś, czego nie zamawiałeś. Szybko kończysz tego typu rozmowę. Znajoma scena? – pyta w najnowszym odcinku „Oto RODO” Jakub Płodzich z Ministerstwa Cyfryzacji. – RODO to zmieni – dodaje. Jak?

Chcesz wiedzieć więcej – obejrzyj nasz film: https://youtu.be/73cHR1Qe6dY

Telefony, telefony…

Po pierwsze, od 25 maja każdy z nas ma prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do zażądania usunięcia wszystkich naszych danych osobowych z wszystkich miejsc, w których są przechowywane. Firmy, od których tego zażądamy będą musiały zrobić to niezwłocznie (uwaga: będą mogły odmówić usunięcia, jeśli narażają się na przyszłe ewentualne roszczenia). Po drugie, to my jesteśmy jedynymi dysponentami naszych danych. – I tylko my możemy robić z tymi danymi co chcemy – mówi Jakub Płodzich.

Od wejścia w życie RODO żadna firma nie może handlować naszymi danymi, ani przekazywać ich innym przedsiębiorstwom bez podstawy prawnej. – Wszyscy zatem odczujemy RODO chociażby w dużo mniejszej liczbie telefonów, które marnują nasz czas – tłumaczy ekspert Ministerstwa Cyfryzacji.

RODO jest dla Ciebie

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r., swoim zastosowaniem obejmuje wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.

Główny cel reformy to lepsza ochrona naszych danych, ale i uwrażliwienie na to, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone.

A już w najbliższy wtorek (12 czerwca) zapraszamy na premierę ostatniego, 11. odcinka naszej serii „Oto RODO”. Będziemy w nim obalać mity i komentować kurioza, które są efektem złej interpretacji nowych przepisów. Zapraszamy!

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *