Koronawirus w Polsce: Adwokaci będą udzielać bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia

&lt![CDATA[

Porozumienie w tej sprawie podpisała Izba Adwokacka w Katowicach oraz przedstawiciele organizacji zawodowych pracowników służby zdrowia z regionu: Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych i członkowie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Rzecznik prasowy Izby Adwokackiej w Katowicach mec. Paweł Matyja powiedział w czwartek PAP, że pomysłodawcą porozumienia jest dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej dziekan Roman Kusz, który do współpracy namówił przedstawicieli innych samorządów zawodowych. „Także oni dostrzegli potrzebę takiej współpracy” – dodał adwokat.

„Nasze samorządy i stowarzyszenia w tym bardzo trudnym czasie zagrożenia epidemicznego postanawiają połączyć swe starania i wysiłki, w celu wspólnego przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Adwokaci szczególnie doceniają trud pracy, a przede wszystkim narażenie na co dzień swojego życia i zdrowia na niebezpieczeństwo przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, innych pracowników służb medycznych, a także przedstawicieli wielu służb ich wspierających” – napisano w dokumencie.

Samorząd adwokacki deklaruje, że w trudnym czasie epidemii – w takim stopniu, jak to jest możliwe – chce wesprzeć ratujących życie w zakresie pomocy i konsultacji prawnych. Został do tego powołany specjalny zespół adwokatów. Sygnatariusze porozumienia ustalili, że każda z organizacji ustanowi koordynującego współpracę pełnomocnika, który będzie gromadził informacje i problemy poszczególnych grup zawodowych oraz wymieniał się informacjami z pozostałymi – wyjaśnił mec. Matyja.

„Nieustanny kontakt i bieżąca wymiana informacji zagwarantują ustawiczne, precyzyjne rozpoznawanie aktualnych potrzeb i udzielanie sobie nawzajem koleżeńskiego wsparcia, tak potrzebnego w walce z zagrożeniem, z którym na taką skalę nasze pokolenie zetknęło się po raz pierwszy” – napisano w porozumieniu.

W woj. śląskim potwierdzono dotychczas zakażenie koronawirusem u 113 osób, dwie zmarły. Trzy zostały wyleczone.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *