Hiszpania: TK uznał deportacje nielegalnych imigrantów za zgodne z konstytucją

&lt![CDATA[

Zgodnie z orzeczeniem, o którym w piątek poinformowały służby prasowe TK w Madrycie, hiszpańska administracja ma prawo do uruchomienia procedury natychmiastowego przekazania nielegalnego imigranta państwu, z którego przedostał się on do Hiszpanii.

W orzeczeniu TK wskazał, że podczas deportacji osób zatrzymanych krótko po wkroczeniu na terytorium Hiszpanii muszą “zostać zachowane wszelkie procedury przewidziane w obowiązujących umowach międzynarodowych”.

Jak wyjaśnił Trybunał, werdykt odnosi się zarówno do osób przybywających pojedynczo do hiszpańskich enklaw sąsiadujących z Marokiem – Ceuty i Melilli, jak i do dużych grup imigrantów, którzy wspólnie podejmują próby wtargnięcia na te tereny.

Hiszpańskie dzienniki “El Mundo” i “ABC” wskazują w piątek, że orzeczenie TK zbiega się z nasilającym się napływem nielegalnych imigrantów z Afryki na Wyspy Kanaryjskie, a także z ogromnymi problemami lokalnej administracji w zarządzaniu tą sytuacją.

W piątek do stolicy Maroka, Rabatu, udał się szef MSW Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska, który zabiega u władz marokańskich o nasilenie kontroli wybrzeża tego kraju, z którego obecnie wypływa ku Wyspom Kanaryjskim większość łodzi z imigrantami.

Media w Hiszpanii wskazują, że władze Maroka są pośrednio winne kryzysowi imigracyjnemu na Wyspach Kanaryjskich, gdyż poprzez bierność swojej policji morskiej “pozwalają na masową migrację” na ten archipelag. Wskazują też, że ponad połowę przybywających tam nielegalnie osób stanowią właśnie obywatele Maroka.

Z szacunków autonomicznego rządu Wysp Kanaryjskich wynika, że od 1 stycznia do 16 listopada br. dotarło tam łącznie 18 tys. nielegalnych imigrantów, czyli o ponad 1000 proc. więcej niż w całym 2019 r. Aż 9 tys. nielegalnych przybyszów dotarło tam w ciągu minionych czterech tygodni.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *